Профессорын семинар

2015-2016 оны намрын улирлын семинарын хуваарь
2016-2017 оны хаврын улирлын семинарын хуваарь
2017-2018 оны намрын улирлын семинарын хуваарь

А.Бум-Аюуш, Ш.Дуламсүрэн “Оюутны бие даалтын ажлыг үйлдвэрийн тулгамдсан асуудалд хандуулах  нь
С.Пүрэвсүрэн Дарханы “Глобал ацетилен” ХХК-ний ацетилен үйлдвэрлэх явцад гарах хаягдал шаарыг ашиглах боломжийн судалгаа