Санхүү үйлчилгээний алба

Овог, нэрАлбан тушаалУтас
1Т.БаярмааАхлах нягтлан бодогч70373742
2С.БатсүхТооцооны нягтлан бодогч
3Э.БаасансүхБайр ашиглалт хариуцсан менежер
4Б.ОюунбилэгАж ахуйн нярав

Санхүү үйлчилгээний алба нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Үүнд:

  • Сургуулийн санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл, гэрээ хэлцэл, үйлчилгээ тооцооны ажил хариуцан эрхлэх
  • Сургалтын тєлбєрийн тооцоог оюутан бүрээр жилийн хичээл сонголтын нийт кредитэд үндэслэн хийх
  • Тєрийн сангийн гэрээгээр суралцдаг оюутнуудын гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах
  • Тєсвийн болон єєрийн орлого, зарлагын байдлыг тооцож, багш ажилчдын цалин хєлс, тэтгэвэр тэтгэмжийг тухай бүр тооцон олгож мөн сургалттай холбоотой зардал болон бусад зардлыг хянах
  • Санхүүгийн болон хєрєнгє оруулалтын тєсвийг холбогдох байгууллагаар батлуулж, санхүүжилт хєрєнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж ажиллах
  • Санхүүгийн тайлан баланс, мэдээг сар бүр гаргаж, дээд газарт тушаах, орлого зарлагын хэтрэлт хэмнэлтийг тооцож, санхүүгийн талаархи мэдээллээр удирдлагыг хангах
  • Үйлчилгээний алба
  • Оюутны байрны үйлчилгээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>