Сургалтын хөтөлбөрүүд

     
МЭРГЭЖИЛБакалаврМагистрДоктор
ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР1БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ МЭРГЭЖИЛ***
2ИРГЭНИЙ БА ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА ИНЖЕНЕР*
3ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ИНЖЕНЕР*
4УС ХАНГАМЖ, УС ЦЭВЭРЛЭГЭЭ*
5АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ /МЭРГЭЖИЛ/**
6УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ**
7ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ**
8ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ*
9ХҮНСНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ**
ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР
10ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ**
11МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ**
12БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МАШИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР*
13ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЕХАНИКЖУУЛАЛТ*
14УУЛ УУРХАЙН МАШИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
**
15АВТО ИНЖЕНЕР *
16Уул уурхайн менежмент**
17ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ МЕНЕЖМЕНТ *
18 САНХҮҮ МЕНЕЖМЕНТ
**
ЭРЧИМ ХҮЧ, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР
19ЦАХИЛГААН СИСТЕМ**
20ЦАХИЛГААН СИСТЕМИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ*
21УУЛ УУРХАЙН ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ**
22ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ**
23 Програм хангамж /ХӨТӨЛБӨР/*
СУУРЬ ШИНЖЛЭХ
УХААНЫ ТЭНХИМ
24БОЛОВСРОЛЫН СУДЛАЛЫН МАГИСТР /МЭРГЭЖИЛ/*
25БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГЫН МАГИСТР /МЭРГЭЖИЛ/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>