Сургалтын хөтөлбөрүүд

д/дХөтөлбөрийн индексМэргэжлийн нэр
1Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер
2Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи
3Дулааны цахилгаан станц
4Цахилгаан систем
5Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
6Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
7Машин үйлдвэрлэлийн технологи
8Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи
9Автын инженер
10Дотоод шахалтын хөдөлгүүр
11Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
12Үйлдвэрлэлийн экологийн инженер
13Уул уурхайн ашиглалтын инженер
14Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер
15Сантехникийн инженер
16Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
17Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи
18Хүнсний чанар, аюулгүй байдал
19Үйлдвэрлэлийн менежмент
20Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
21Цахилгаан системийн автоматжуулалт
22Эрчим хүчний менежмент
23Мэдээллийн систем
24Уул уурхайн менежмент
25Програм хангамж
26Санхүү менежмент

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>