Эрчим хүч мэдээллийн технологийн салбар

1

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2017-2018 оны хичээлийн жилд ШУТИС болон ДаТС-ийн бүтцийн өөрчлөлттэй уялдуулан Компьютер програм хангамж, Дулааны цахилгаан станц, Цахилгаан систем, Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер мэргэжлийн хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж буй багуудыг нэгтгэн Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарыг байгуулан, салбарын эрхлэгчээр Ахлах багш Ж. Бат-Эрдэнэ ажиллаж байна.

Тус салбар нь доорх  мэргэжлээр бакалаварын сургалт явуулдаг. 2018 оны байдлаар тус салбарт 4 ахлах багш, 15 багш, 3 сургалтын мастер ажиллаж байна. Доорх мэргэжлүүдээр магистр эчнээ ангийн сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Багшлах боловсон хүчин:

Салбарын эрхлэгч:

Ж.Бат-Эрдэнэ

Ахлах багш:

Магистр Ш.Дуламсүрэн
Магистр Д.Сарантуяа
Магистр Б.Цогтсайхан

Багш:

Магистр П.Оюунцэцэг
Магистр Э.Итгэлсайхан
Магистр Ч.Түмэннасан
Магистр Д.Цэрэннадмид
Магистр Б.Гэрэлтуяа
Магистр Т.Сумъяа
Магистр Ц.Лхам-Оролмаа
Магистр Ч.Сугаррагчаа
Магистр Я.Бат-Очир
Магистр Б.Лхагва
Магистр Х.Идэр
Магистр Б.Уянгасайхан
Магистр Л.Оюунчимэг
Магистр Ш.Ганбаатар
Магистр Х.Мөнхбаяр

Сургалтын мастер:

Магистр Д.Дуламсүрэн
Магистр Э.Энхчимэг
Магистр С.Нармандах

Бакалаврын сургалт явуулдаг мэргэжил

 • Компьютерийн програм хангамж
 • Дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан систем
 • Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Магистрын хамтарсан сургалт явуулдаг мэргэжил

 • Дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан систем
 • Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Эчнээгийн сургалт явуулдаг мэргэжил

 • Дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан систем
 • Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ

Лаборатори, анги, танхим сургалт явуулах байр албан тасалгаа, тоног төхөөрөмж нь боловсролын байгууллагад тавигдаж буй стандартын шаардлага болон эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан. Тус салбар нь бакалавр, магистрын сургалтандаа доорх  лабораториудыг ашиглаж сургалтаа явуулж байна.

Үүнд:

 • I-215: Компьютерийн нэгдсэн лаборатори
 • I-216: Компьютерийн лаборатори
 • I-219: Компьютерийн лаборатори
 • II-2: Дулаан тархалтын онолын кабинет лаборатори
 • II-5: Цахилгаан машины лаборатори
 • II-7: Цахилгаан техникийн материал, өндөр хүчдэлийн техникийн лаборатори
 • II-8: Эрчим хүчний системийн реле хамгаалалтын лаборатори
 • II-9: Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн лаборатори
 • II-201: Уурын турбины кабинет
 • II-202: Уурын генераторын кабинет
 • II-203: Электроникийн лаборатори
 • II-205: Цахилгаан сүлжээ систем, горим тооцооны кабинет лаборатори
 • II-303: Хүчний хувиргах техникийн лаборатори
 • II-304: УУЦТТА мэргэжлийн кабинет
 • II-309: Цахилгаан техникийн кабинет лаборатори
 • Лаборатори-8: ЦС, ДС-ын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн кабинет, лаборатори

ГАДААД ДОТООД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

БНСУ-ын KOICA олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага, “Эрдэнэт” УБ үйлдвэр, Монгол улсын Эрчим хүчний болон Уул уурхайн салбарын үйлдвэр, аж ахуйн газар компаниуд, ШУТИС-ийн ЭХС, ШУТИС-ийн ГУУС, Дархан-Уул аймгийн ИДМС-ын консорциум, ОХУ-ын Улаан-Үүд хотын Дорнод Сибирийн Технологийн удирдлагын их сургууль, Эрхүү хотын Улсын техникийн их сургууль, БНХАУ-ын Өвөр Монголын Эрчим хүчний дээд сургууль гэх мэт.