Менежмент /Хөтөлбөр/

edit_8786
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ МЕНЕЖМЕН
Т /МЭРГЭЖИЛ/
Сургалт явуулах хэлбэр
Бакалавр: /өдрөөр 4 жил/

УУЛ УУРХАЙН МЕНЕЖМЕНТ /МЭРГЭЖИЛ/
Сургалт явуулах хэлбэр
Бакалавр: /өдрөөр 4 жил/    

 Багш бүрэлдэхүүн

Профессор:
               Доктор (Ph.D), дэд профессор С.Галбадрах

Дэд профессор:
               Доктор(Ph.D) Я. Батцэцэг

Ахлах багш:
               Магистр С.Хүрэлчимэг
               Магистр С.Алтанцоож
               Магистр А.Ундрах
               Магистр Л.Тамир

Багш:
              Магистр Д.Эрдэнэчулуун
              Магистр Л.Отгончимэг