Site announcements

U шалгалт бүртгэл

U шалгалт бүртгэл

by Хулгадай Жанчивдорж -
Number of replies: 0

БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН НЭГДСЭН ХУАНЛИ ДАГУУ ДООРХ ХИЧЭЭЛҮҮДЭЭР U ШАЛГАЛТ БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА. ШАЛГАЛТЫГ 2021 ОНЫ 01 САРЫН 26 НД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА. 

 СУРГАЛТЫН АЛБА