these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Номын сан

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн

 Номын сангийн танилцуулга

ДаТС-ийн номын сан нь анх 1991 онд 1 уншлагын танхим 5200 орчим номтой үүсгэн байгуулагдсан.

Өдөр тутмын үйл ажиллагаа, үйлчилгээндээ Шинжлэх Ухаан Технологийн Төв номын Сангийн үлгэрчилсэн дүрэм, сургуулийнхаа дотоод дүрмийг үндэслэн өөрийн номын сангийн дүрэм, номын сангаар үйлчлүүлэх журмыг боловсруулан батлуулж, мөрдөн ажилладаг.

Номын сангийн фондод барилга, барилгын материал, нийгэм улс төр, эрчим хүч, уул уурхай, цахилгаан дулаан, хүнс, машин үйлдвэрлэлийн гэх мэт мэргэжлийн ном, сурах бичиг зонхилдог  онцлогтой.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАРААХ НЭГЖҮҮДТЭЙ. Үүнд:

  • ҮНДСЭН ФОНД:
  • УНШЛАГЫН ТАНХИМ-1
  • УНШЛАГЫН ТАНХИМ-2
  • ОЮУТНЫ БАЙРНЫ НОМЫН САН
  • ЧӨЛӨӨТ СОНГОЛТТОЙ УНШЛАГЫН ТАНХИМ
  • БИЕ ДААЛТЫН ӨРӨӨНҮҮД


Үндсэн фонд нь:

Байршил: 1-р давхар

Фондын бүтэц:  Нийт номын сан хөмрөг байрладаг тул үндсэн фондоор гэрээр ном үйлчилгээ үзүүлж байна.

Номын санч: Л.Баярхүү

Утас: 99296552


Уншлагын танхим №1

Байршил: 2-р давхар

Суудлын тоо: 110

Фондын бүтэц: Барилга, хүнс, металлург, машин үйлдвэрлэл, эдийн

 засаг, компьютер зэрэг мэргэжлийн сурах бичгээр үйлчилдэг

Номын санч: М.Нарантуяа

Утас: 99048307

БСШУЯ-ны санхүүжилтээр “Дээд боловсролын шинэчлэл”-ийн төсөл-өөр 2020 онд нээж тохижуулсан


Уншлагын танхим №2

Байршил: 3-р давхар

Суудлын тоо: 150

Фондын бүтэц: Ерөнхий эрдэм, Монгол улсын хуулиуд, мэргэжлийн сэтгүүл, судалгааны зарим материалууд, түүх, нийгмийн шинжлэх ухааны ном, англи, орос хэлний сурах бичгээр үйлчилгээ явуулж байна.

Номын санч: Б.Чимэдсүрэн

Утас: 99915818

 

Бие даалтын өрөөнүүд:

Оюутан ганцаараа болон багаар ажиллах, курсын төсөл, дипломын төсөл хийх, зураг зурах зэрэг тав тухтай орчин бүрдсэн.

Чөлөөт сонголттой уншлагын танхим:

 БСШУЯ-ны санхүүжилтээр “Дээд боловсролын шинэчлэл”-ийн төсөл-өөр 2017 онд чөлөөт сонголттой уншлагын танхимыг нээж тохижуулсан

Номын сан нь сурах бичиг олгож үйлчлэхээс гадна шинээр ирсэн ном, сурах бичгийг суртачлах, тойм мэдээлэл хийх, шинэ номын болон сэдэвчилсэн үзэсгэлэн гаргах, шилдэг уншигч шалгаруулах, зохиогч уншигчдын уулзалт зохиох зэрэг ажлуудыг төлөвлөгөөнд тусган зохион байгуулдаг.

Ном сурах бичгийн журам
Ном хэвлэл, сурах бичиг хэвлүүлэхэд тавигдах шаардлага
Сурах бичиг хэвлүүлэхэд гарын үсэг зуруулах
Электрон катологоос номын хайлт хийх
Ном,сурах бичгийн стандарт

https://www.youtube.com/watch?v=-t-ngWo_ZuU