Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Б.Отгончимэг

Овог: Бадарч
Нэр: Отгончимэг
Албан тушаал: Ахлах багш
Э-майл хаяг: b_otgonchimeg@yahoo.com

Төгссөн сургууль:

1990-1994 онд ТИС-ийн ДаТС бакалавр,
1997-1999 онд ТИС-ийн ДаТС магистр,

Эрдмийн зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны ажлын чиглэл: Нам температурын шаазан маягийн нягт керамик гарган авах судалгаа, Таслт төлөвтэй бодисын бүтцийн судалгаа

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

 • Силикатын физик хими хичээлийн гарын авлага / Ред. С.Цэвэл.- Дархан-Уул: Хан-хөхийн залаа, 2010.- 112 х.
 • Кристаллографийн үндэс / Ред. Ж.Амгалан- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2017.- 80х.
 • Дулаан тусгаарлах материал. Лабораторийн ажлын аргачлал / Б.Отгончимэг, Д.Энхтүвшин; Ред. М.Атарцэцэг.- Дархан-Уул: Топ дизайн, 2018.- 48 х.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 • Бетоны бат бөхөд дүүргэгчийн нөлөөллийг судалсан дүн / Б.Буянжаргал, Ч.Дэндэвдорж, Б.Отгончимэг // Бетон судлалын X-р бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- Х.91-98.
 • Өндөр үзүүлэлттэй бетоны механик шинж чанарт том дүүрэгчийн нөлөөлөл / Б.Буянжаргал, Ч.Дэндэвдорж, Б.Отгончимэг // Өндөр үзүүлэлттэй бетон: Бетон судлалын XIII-р бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- Х.123-134.
 • Нягт дүүргэгчтэй бетоны сүвэрхэгжилтийг судалсан дүн / Б.Буянжаргал, Б.Отгончимэг, Ч.Дэндэвдорж, // Ногоон бетон тогтвортой хөгжил: Бетон судлалын XV-р бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2016.- Х.95-102.
 • Дайрганы чулуулгийн төрөл бетоны барьцалдалгааны бат бэхэд нөлөөлөх боломжийн судалгаа / Б.Буянжаргал, Б.Нарантуяа, Б.Отгончимэг // Бетоны үйлдвэрлэл өнөө ба ирээдүй,ОУ-ын э/ш-ний XVI-р бага хурлын эмхэтгэл.-УБ., 2017.- Х.81-88.
 • Өөрөө нягтардаг, өндөр үзүүлэлттэй бетоны механик шинж чанарын судалгаа / Х.Жанчивдорж, Б.Отгончимэг // ДаТС-ийн багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2017.- № 9/214.- Х.130-136.
 • Өндөр үзүүлэлттэй бетоны бат бэхэд дүүрэгчийн шинж чанарын нөлөөлөл / Б.Буянжаргал, Б.Отгончимэг, Ч.Дэндэвдорж // Төмөр бетон дэрний үйлдвэрийн 20 жилийн ой: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Сэлэнгэ, 2017.- Х.44-50.
 • Нам температурын шаазан маягийн нягт керамик гарган авах судалгаа / Б.Отгончимэг Р.Саранмандах, Л.Жадамбаа, Э.Отгонцэцэг // ДаТС-ийн багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2018.- № 13/240.- Х.85-89.
 • Өндөр бат бөхтэй бетоны шинж чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа / Б.Буянжаргал, Б.Нарантуяа, Б.Отгончимэг // УБ ус технологи-2018: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.-УБ.,2018.-Х.53-59.

Редакторласан,орчуулсан бүтээл

 • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи-50 жил // Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжилтэн бэлтгэсэний 50 жилийн ойд зориулав / Ред.Ч.Дэндэвдорж, Д.Оюунбилэг,Б.Отгончимэг.- УБ., 2014.- Х.56.
 • Материал үйлдвэрлэлийн зуух хатаагуур хичээлийн лабораторийн заавар: Гарын авлага.-Дархан-Уул, 2015.- 29х.