2022-05-19
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ

Эрхэм зорилго

1992 онд Дархан технологийн сургуулийн оюутны зөвлөл анх байгуулагдсан. 30 жилийн түүхтэй оюутны зөвлөл нь  өөрийн сургуульд сурч байгаа нийт оюутнуудынхаа нийтлэг эрх ашгийг хамгаалж нийгэмшүүлэх, авьяас чадварыг нь илрүүлж хөгжүүлэх, тэдний тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө сургуулийн захиргаа болон бусад байгууллагатай хамтрах, нийт их дээд сургуулиудын дунд ямагт хамгаалагч байхын төлөө ажиллана.

Зорилт:

Сургуулийнхаа нэр хүндийг өндөрт өргөж, оюутнуудынхаа эв нэгдэл , хүсэл эрмэлзлийг илэрхийлэх , өөрийгөө хөгжүүлэх , нийгэмшихэд нь хувь нэмэр оруулах оюутанд чиглэсэн үйлчилгээ нийгмийн хангамж, хөнгөлөлт урамшууллын тогтолцоог дэмжиж бий болгох. ДаТС-ийн оюутны зөвлөлийн дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагааг   идэвхтэй дэмжиж, урлаг, спорт, бусад олон арга хэмжээг зохион байгуулан нийт оюутнуудаа  хамруулах болно.

Бидний уриа: Сайн зүйл дээр төвлөр

Бүтэц, Зохион байгуулалт

Оюутны зөвлөл нь удирдах зөвлөл болон идэвхтэн  гишүүд буюу ангийн дарга нарын нэгдлээс бүрддэг. Өөрсдийн үйл ажиллагаа, чиглэл бүхий 4 албатай ажилладаг.

 

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:

Хүрэлбаатар овогтой Чаминчимэг нь ИБҮБИ 4-р курст суралцдаг. 2019 онд Оюутны зөвлөлийн даргаар сонгогдож үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж байна.

 

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭД ДАРГА:

Оюунбат овогтой Тайванбат нь ИБҮБИ 2-р курст суралцдаг. 2020 онд Оюутны зөвлөлийн гишүүнээр элсэн орж тухайн жилдээ дэд даргаар сонгогдож үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж байна.

 

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧИГ:

Гансүх овогтой Марал нь ДЦС 1-р курст суралцдаг. 2021 онд оюутны зөвлөлийн олон нийтийн албанд гишүүнээр элсэн орсон бөгөөд 2022 оноос Оюутны зөвлөлийн нарийн бичгийн ажлыг гүйцэтгэж байна.

Спортын албаны дарга

Энхманлай овогтой Батбайгаль нь УУАТИ 4-р курст суралцдаг.  2021 онд оюутны зөвлөлийн Спортын албаны даргаар сонгогдон үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж байна.

Эрдэм шинжилгээний албаны дарга

Чадраабал овогтой Бямбасүрэн нь ЦСА 4-р курст суралцдаг.  2018 онд оюутны зөвлөлийн эрдэм шинжилгээний албанд элсэн орж 2019 оноос тухайн  албаны даргаар сонгогдон үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж байна.

Олон нийтийн албаны дарга

Гэлэгжамц овогтой Бэлгүүн КПХ 2-р курст суралцдаг.  2020 онд оюутны зөвлөлийн гишүүнээр элсэн орж 2021 онд Олон нийтийн албаны даргаар сонгогдон үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж байна.

Урлагийн албаны дарга

Баттулга овогтой Хатан-Илд КПХ 1-р курст суралцдаг.  2021 онд оюутны зөвлөлийн гишүүнээр элсэн орж тухайн ондоо Урлагийн албаны  даргаар сонгогдон үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж байна.

X