2024-05-27
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

СУДАЛГААНЫ БОДЛОГО, ЧИГЛЭЛ

ШУТИС-2030 Стратеги төлөвлөгөөнд тусгасан урт хугацааны үндсэн зорилго “2030 онд Дэлхийн шилдэг 1000 сургуулийн нэг болох”-ын хүрээнд

ЗОРИЛГО:

 • Багш, судлаач, оюутны шинэ мэдлэг, бүтээл туурвих үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах,
 • Холбогдон үүсэх оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт, хадгалалтын механизмыг боловсронгуй болгох,
 • Судлаачдын ур чадвар, судалгааны чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангана.

ЗОРИЛТ: 

 • Монгол улс, олон улсын хэмжээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхүйц судалгааг хөгжүүлнэ.
 • Технологи-үнэ цэнийг бүтээгч инновацын кластер болон хөгжинө гэсэн зорилтуудын хэрэгжилтийг хангахад судалгаа хөгжлийн үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн дараах чиглэлүүдээр ДаТС-ийн эрдэм шиннжилгээ, судалгааны ажлууд хийгдэж байна. Үүнд:
 • Пассив барилга ба барилгын материалын дэвшилтэт технологи
 • Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн горим тохируулга, дулааны энерги хэмнэх боломж
 • Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
 • Металл боловсруулах дэвшилтэт технологи
 • IoT хөгжүүлэлт
 • Цахилгаан эрчмийн чанар, ЦЭХС-ийн горимын оновчлол, цахилгаан эрчмийн алдагдлыг бууруулах судалгаа
 • Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, найдвартай ажиллагаа
 • Фрэймворк-д суурилсан мэдээллийн технологийн хөгжүүлэлт
 • Бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил
 • Цахим сургалтын арга зүй
 • Багшийн хөгжил
 • Инженерийн боловсролын шинэчлэл

ШУТИС-ИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО  /2020/

ШУТИС-ИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ шинэ

БҮТЭЭЛИЙН ХУУЛБАРЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ТҮР ЖУРАМ шинэ 

ШУТИС-Д ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ шинэ 

ШУТИС-ИЙН БАРААНЫ ТЭМДГИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ шинэ 

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ИХ СУРГУУЛЬД ДОКТОРЫН ДАРААХ СУДЛААЧ АЖИЛЛУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ шинэ 

“ШУТИС-ИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ шинэ

ШУТИС-ИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

ШУТИС-ИЙН ЭРДМИЙН БА ХҮНДЭТ ЦОЛ ОЛГОХ ЖУРАМ шинэ

ШУТИС-Д СУДАЛГААНЫ ПРОФЕССОРЫН БАГ БАЙГУУЛЖ, АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ

ШУТИС-ИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 

ШУТИС-ИЙН ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ

ШУТИС-ИЙН ДЭРГЭД ГАРААНЫ КОМПАНИ БАЙГУУЛЖ, АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ

АВЬЯАСЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, АВЬЯАСТНЫГ ДЭМЖИХ ТҮР ЖУРАМ шинэ

ПРОФЕССОР, БАГШ НАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ КРЕДИТЭЭР ТООЦОЖ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ /2022/

https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/