Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Технологийн салбар

2014-2015 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн бүтцийн өөрчлөлттэй уялдан тэнхмийн зохион байгуулалтанд шилжин Барилга, барилгын инженерийн профессорын баг, Хүнсний технологийн профессорын баг болон Геологи, уул уурхайн тэнхимүүдийг нэгтгэн Технологийн салбарыг байгуулан, салбарын эрхлэгчээр доктор (Ph.D),  дэд профессор Б.Пүрэвжаргал  ажиллаж байна.

Тус салбар нь 1 зөвлөх профэссор, 1 профессор , 8 ахлах багш, 7 багш, 4 сургалтын мастер гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, доорх мэргэжлүүдээр өдөр,  эчнээ ангийн сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Сургалт явуулдаг хөтөлбөрүүд