2022-07-04
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

 

Танилцуулга

Дээд боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд  2014-2015 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн Бүрэлдэхүүн сургуулиудын салбар, тэнхимүүд бүтцийн өөрчлөлтөнд орж, шинээр зохион байгуулагдахад Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн Барилга инженерийн профессорын баг, Силикатын технологийн профессорын баг, Хүнсний технологийн профессорын баг болон Геологи, уул уурхайн тэнхимийг нэгтгэн  “Технологийн салбар”-ыг байгуулсан юм.

 

Технологийн салбар нь бакалаврын түвшинд 6 хөтөлбөрийн 8 мэргэжлээр, магистрын түвшинд 5 мэргэжлээр, докторын түвшинд 1 мэргэжлээр өдөр болон эчнээ хэлбэрээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж, улс орныхоо эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах гадаад, дотоодод өрсөлдөх чадвартай инженер технологичдийг бэлтгэн төгсгөж байна.

Тус салбар нь сургалтын үйл ажиллагааг тэргүүлэх профессор 1зөвлөх профессор 1профессор 1,  ахлах багш 6, багш 9сургалтын мастер 3 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй явуулж байна.

 

Технологийн салбарын эрхлэгчээр доктор (Ph.D), профессор Ж.Амгалан (2014-2018), доктор(Ph.D)  Х.Жанчивдорж (2018-2019) ажиллаж байсан бөгөөд 2019 оны 12 сараас өнөөг хүртэл доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Пүрэвжаргал ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго

Олон улсын хөгжлийн нийтлэг хандлагад нийцсэн шаталсан сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа явуулж чанартай сургалтыг эрхэмлэж, чадварлаг мэргэжилтэнг бэлтгэж улс эх орны хөгжилд хувь нэмэр оруулна.

Сургалт явуулдаг хөтөлбөрүүд

X