Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Дээд боловсролын шинэчлэл

Ховд Их Сургуулийн хөгжлийн бодлого

Дархан-Уул аймгийн их дээд сургуулиудын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд

Анагаах ухааны боловсролын шаталсан тогтолцооны өнөөгийн байдал

Орон нутгийн дээд боловсролыг дэмжих замаар төвлөрлийг сааруулах зарим боломж

Орон нутаг дахь их, дээд сургуулиудын өнөөгийн байдал, хөгжих хэрэгцээ

Орон нутгийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалт, эрдэм шинжилгээний онол практикийн хурлын түүх, хөгжил

Дээд боловсролын шинэчлэлийн бодлого, хэрэгжилт

Төрөөс шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн талаар баримтлаж буй бодлого

“Үр дүнд суурилсан боловсрол” үндэсний хөтөлбөрийн танилцуулга

Судалгааны их сургууль үндэсний хөтөлбөр

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын чанар, элсэлт, төгсөлтийн дүнгийн мэдээллийн харьцуулсан судалгаа

Судалгааны их сургуулийн багшийн хөгжлийн загвар

Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем

Төрөөс дээд боловсролыг дэмжих хөтөлбөрүүд ба “Оюутны хөгжлийн зээл”