2022-05-19
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

Ахлах сургууль

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10, 11, 12-р ангийн сурагчид бүртгүүлнэ

Элсэлтийн бүртгэл:

2021 оны 04 сарын 01-ээс 05 сарын 15 хүртэл сургуулийн цахим хуудсаар явагдаж байна.

Утас : 9998-7474, 8804-3228

Магистр доктор

Магистр болон докторын элсэгчид бүртгүүлнэ

Бакалаврын өдрийн ангийн урьдчилсан бүртгэл

ЭЕШ-ийн өмнөх урьдчилсан бүртгэл

X