2024-05-27
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

 

2014-2015 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн Бүрэлдхүүн сургуулиудын салбар, тэнхимүүд бүтцийн өөрчлөлтөнд орж, шинээр зохион байгуулагдан ажиллахтай холбогдуулан ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн Металлург, Машин үйлдвэрлэлийн профессорын баг, Мэдээлэл Менежментийн профессорын баг болон Эрчим хүчний тэнхимүүдийг нэгтгэн анх Инженерчлэлийн салбарыг үүсгэн байгуулсан.

2017-2018 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн ДаТС-ийн Захирлуудын зөвлөлийн шийдвэрээр тус сургуулийн салбар тэнхимүүд дахин бүтцийн өөрчлөлтөнд орж, Металлург, Машин үйлдвэрлэл, Механик инженер, Менежментийн багш нарыг нэгтгэн Инженерчлэлийн салбар болгон зохион байгуулсан билээ.

Инженерчлэлийн салбар нь бакалаврын түвшинд 6 багц хөтөлбөрийн 8 мэргэжлээр, магистрын түвшинд 4 мэргэжлээр өдөр болон эчнээ хэлбэрээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж, эх орныхоо хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахуйц, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх чадвартай инженер, мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн төгсгөж байна.

Одоогоор тус салбарт 1 тэргүүлэх профессор, 1 дэд профессор, 6-н ахлах багш, 4-н багш, 2 сургалтын мастер ажиллаж сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд салбарын эрхлэгчээр  Доктор (Ph.D), дэд профессор Ч.Ганзориг ажиллаж байна.

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан бизнесийн байгууллагын ажлын байранд тавигдах шаардлагад бүрэн нийцсэн “сургалт–үйлдвэрлэл–үйлчилгээ”-ний нэгдлийг хангасан инновацид тулгуурласан мэдлэг, ур чадвартай, эх орныхоо хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахуйц, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх чадвартай инженер, мэргэжилтнүүдийг чанарын өндөр түвшинд бэлтгэн гаргаж улс орны хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулах явдал юм.

  • Эх орныхоо хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахуйц бакалавр, магистр, зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэх
  • Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудад богино хугацаатай модуль сургалтууд зохион байгуулах
  • Инновацид тулгуурласан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийж, гүйцэтгэх
  • Бизнес, менежмент, маркетингийн зөвлөгөө өгөх, төслийн гэрээт ажил гүйцэтгэх
  • Олон нийтийн харилцаагаа бэхжүүлж, гадаад дотоод хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх

Инженерчлэлийн салбар нь дотоод, гадаадын их, дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээ судалгааны төвүүд, төрийн болон хувийн өмчийн байгууллагуудтай, сургалт, эрдэм шинжилгээ, оюутан солилцоо, сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага солилцох чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Үүнд:

Холбоо барих хаяг:

ДаТС-ын Инженерчлэлийн салбар

Вэб сайт: http://stda.edu.mn

Утас:  99184966, 99079208 Бизнесийн удирдлага /бакалавр/

99082141, 99026891 Эрчим хүч, уул уурхайн менежмент /бакалавр/

99375171 Санхүүгийн менежмент /магистр/

https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/