Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Эрчим хүч мэдээллийн технологийн салбар

ТАНИЛЦУУЛГА

2017-2018 оны хичээлийн жилд ШУТИС болон ДаТС-ийн бүтцийн өөрчлөлттэй уялдуулан Програм хангамж, Дулааны цахилгаан станц, Цахилгаан системийн автоматжуулалт, Цахилгаан систем, Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер мэргэжлийн хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж буй багуудыг нэгтгэн Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарыг байгуулан, салбарын эрхлэгчээр ахлах багш Ж. Бат-Эрдэнэ ажиллаж байна.
Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбар нь бакалаврын түвшинд 3 хөтөлбөрийн 5 мэргэжлээр, магистрын түвшинд 3 мэргэжлээр өдөр болон эчнээ хэлбэрээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж, эх орныхоо хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахуйц, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх чадвартай инженер мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн төгсгөж байна.
2020-2021 оны хичээлийн жилийн байдлаар тус салбарт 1 доктор, дэд профессор, 1 доктор, 3 ахлах багш, 12 багш, 4 сургалтын мастер гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан эрчим хүч, уул уурхай, мэдээллийн технологийн болон бизнесийн байгууллагын ажлын байранд тавигдах шаардлагад бүрэн нийцсэн “сургалт–эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэл”-ийн нэгдлийг хангасан инновацид тулгуурласан мэдлэг, бүтээлч сэтгэлгээ, ур чадварыг хөгжүүлэн, дотоод болон гадаад улс орны түвшинд өрсөлдөхүйц чадвартай олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн инженерүүдийг бэлтгэхэд бидний зорилго оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 • Эх орныхоо хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахуйц бакалавр, магистр зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэх /тус салбарын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц, өрсөлдөх чадвар бүхий хүний нөөцийн чадавхийг бүрдүүлэх./
 • Эрчим хүч, уул уурхайн компаниуд болон бизнесийн байгууллагуудад ажиллаж байгаа төгсөгчдийн мэргэжил дээшлүүлэх богино хугацаатай сургалтууд зохион байгуулах
 • Инновацид тулгуурласан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийж гүйцэтгэх
 • Мэргэжлийн тэргүүлэх чиглэлээр ЭШ-ний гэрээт ажлыг мэргэжлийн компаниудтай хамтарч гүйцэтгэх
 • Олон нийтийн харилцаагаа бэхжүүлж, гадаад дотоод хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх

ОЛОН НИЙТИЙН ХАРИЛЦАА

Эрчим хүч /уул уурхайн/, мэдээллийн технологийн салбар нь дотоод, гадаадын их дээд сургуулиуд, төрийн болон хувийн өмчийн байгууллагуудтай туршлага солилцох, сургалтын полигон, материаллаг баазыг бэхжүүлэх, ИТА нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, төсөл гэрээт ажлыг хамтран гүйцэтгэх, инженер технологийн боловсролыг чанаржуулах, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах байгууллагуудтай хамтран ажилласаар ирсэн. Үүнд:

 • KOICA ОУ-ын хамтын ажиллагааны байгууллага 
 • Япон улсын сайн дулын JICA байгууллага
 • ОХУ-ын Новосибирскийн техникийн их сургууль, Иркутскийн техникийн их сургууль, Улаан-Үд хотын Дорнод Сибирийн Технологийн удирдлагын их сургууль
 • ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургууль, Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль, Геологи уул уурхайн сургууль 
 • ШУТИС-ийн Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль 
 • МУБИС-ийн Математик, байгалийн ухааны сургууль, Мэдээлэл зүйн тэнхим
 • Эрчим хүчний системийн харъяа үйлдвэрийн газрууд болох ТӨХК, ТӨУҮГ, ОНӨҮГ, ХК, ХХК-иуд
 • Дархан-Уул аймгийн Их Дээд Мэргэжлийн Сургуулиудын Консорциум
 • Дархан-Уул аймгийн банк санхүүгийн байгууллагууд, ерөнхий боловсролын сургуулиуд
 • Мэдээллийн технологи, програм хангамжийн байгууллагууд
 • Үүрэн телефон, харилцаа холбооны байгууллагууд
 • Уул уурхайн үйлдвэрүүд болох ТӨХК, ТӨУҮГ, ОНӨҮГ, ХК, ХХК-ууд

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ 

СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ КЛУБ, ДУГУЙЛАН