Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Эрчим хүч мэдээллийн технологийн салбар

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2017-2018 оны хичээлийн жилд ШУТИС болон ДаТС-ийн бүтцийн өөрчлөлттэй уялдуулан Компьютер програм хангамж, Дулааны цахилгаан станц, Цахилгаан системийн автоматжуулалт, Цахилгаан систем, Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер мэргэжлийн хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж буй багуудыг нэгтгэн Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарыг байгуулан, салбарын эрхлэгчээр Ахлах багш Ж. Бат-Эрдэнэ ажиллаж байна.
Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбар нь бакалаврын түвшинд 3 хөтөлбөрийн 5 мэргэжлээр, магистрын түвшинд 3 мэргэжлээр өдөр болон эчнээ хэлбэрээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж, эх орныхоо хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахуйц, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх чадвартай инженер мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн төгсгөж байна.
2019-2020 оны хичээлийн жилийн байдлаар тус салбарт 2 доктор /Ph.D/ , 3 ахлах багш, 13 багш 3 сургалтын мастер гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, доорх мэргэжлүүдээр өдөр, эчнээ ангийн сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Салбарын эрхлэгч Ж.Бат-Эрдэнэ

Сургалт явуулдаг хөтөлбөрүүд

Компьютерийн багшлах бүрэлдэхүүн