2022-05-19
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН АНГИЙН УРЬДЧИЛСАН БҮРТГЭЛ

* тэмдэглэсэн талбаруудыг заавал бөглөнө үү

МЭРГЭЖЛҮҮД

 • БАРИЛГЫН  МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
 • ИРГЭНИЙ БА ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА
 • ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ /сантехникийн инженер/
 • УСАН ХАНГАМЖ, УС ЦЭВЭРЛЭГЭЭ /сантехникийн инженер/
 • УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ
 • АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ
 • ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
 • ХҮНСНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
 • МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
 • БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ
 • ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЕХАНИКЖУУЛАЛТ
 • ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ТЕХНОЛОГИ
 • УУЛ УУРХАЙН МАШИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ МЕНЕЖМЕНТ
 • УУЛ УУРХАЙН МЕНЕЖМЕНТ
 • САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖМЕНТ
 • ЦАХИЛГААН СИСТЕМ
 • ЦАХИЛГААН СИСТЕМИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ
 • УУЛ УУРХАЙН ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ
 • ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААНЫ СТАНЦ
 • ПРОГРАМ ХАНГАМЖ
 • БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ /МАГИСТР/
 • БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА /МАГИСТР/
X