2024-06-18
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

/сүүлийн 3 жилээр/

Эрдэм шинжилгээний ажлын төрөл Хичээлийн жил
2019-2020 2020-2021 2021-2022
1 Оюуны өмчийн бүтээл Зохиогчийн эрх-3, Нэг сэдэвт бүтээл-1 Зохиогчийн эрх-2 Зохиогчийн эрх-4
2 Эрдэм шинжилгээний бусад ажил /стандарт, хууль журам, бүтээл редакторлах/      
3 Эрдэм шинжилгээний бүтээл хэвлүүлэх /монограф, диссертаци, сурах бичиг, гарын авлага/ Сурах бичиг-4, Гарын авлага-3, Монограф-1, Диссертаци-1 Сурах бичиг-2,  Гарын авлага-6, Орчуулгын бүтээл-1, Диссертаци-1  Гарын авлага-5,  Диссертаци-2
4 Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх 61 105 102
4.1 Web of Science JCR-IF бүхий сэтгүүлд 2 5 2
4.2 Web of Science бүртгэлгүй (JCR-IF байхгүй) сэтгүүлд 1 13 5
4.3 ШУТИС-д бүртгэлтэй дотоодын сэтгүүлд 55 87 95
5 Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох, илтгэл хэлэлцүүлэх 24 41 48
6 Эрдэм шинжилгээний төсөл, гэрээт ажлын үнэлгээ 2 өгүүлэл 2 өгүүлэл  
6.1 Гадаадтай хамтарсан төсөл 1    
6.2 Гадаадтай хамтарсан хөтөлбөр      
6.3 ШУТС-ийн санхүүжилттэй төсөл, сэдэвт ажил, инновацийн төсөл 1 1 1
6.4 ШУТИС-ийн Технологийн сангийн санхүүжилттэй төсөл, сэдэвт ажил, инновацийн төсөл      
6.5 Төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, Монгол дахь олон улсын байгууллагын гэрээт, захиалгат болон ШУТИС-иас санхүүжүүлсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 1   6

 

https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/