2022-05-19
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн профессор багш, ажилчид оюутнуудынхаа чөлөөт цагийг зөв, бүтээлч өнгөрүүлэх, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, нийгмийн амьдралд бэлтгэх зорилгоор олон клуб, дугуйлан хичээллүүлж байна. Үүнд:

Технологийн салбар:

“Керамик материал судлал”-ын дугуйлан
“Барьцалдах материал судлал”-ын дугуйлан
 “Бетон судлал”-ын дугуйлан
“Ус-хөгжил, судлаач” клуб
“ДЦС-ын үнс шаарга хаягдлыг барилгын материалд ашиглах судалгаа”-ны дугуйлан

Инженерчлэлийн салбар:

“General robots” Робокон дугуйлан
“Начир” клуб
“Уулын спортын явган аялал”-ын клуб
“Компьютер-Дизайн” клуб
“Хэрэглээний програм сонирхогчид”-ын клуб
“Project” клуб
“Photoshop ашиглах” клуб
“Эдийн засагч оюутан” клуб
“Залуу санхүүч” клуб
“Илч” клуб
“Электроник автоматжуулалт”-ын клуб
“INFO” клуб

Эрчим хүч мэдээллийн технологийн салбар:

“Бид КПХ-ынхан” клуб
“Компьютер-Сүлжээ” клуб

Суурь шинжлэх ухааны тэнхим:

“Залуу физикч” клуб
“Органик химийн” дугуйлан
“ICC” клуб
“Русский мир” клуб
“Тамирчин” клуб

X