Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Суурь шинжлэх ухааны тэнхим

Дэлхийн түвшинд өрсөлдөх чадвар бүхий, дээд боловсролын салбарын хөгжлийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэгч, үр дүнд суурилсан сургалтын аргыг нэвтрүүлсэн, суурь шинжлэх ухааны сургалтаар оюутнаа төлөвшүүлдэг тэргүүний хамт олон байх зорилгын доор доктор / Ph.D / Б.Ганболд тэнхимийн эрхлэгчтэй нийт 9 ахлах багш, 10 багш, 2 сургалтын мастер ажиллаж байна. Багшлах бүрэлдэхүүний 21% нь эрдмийн зэрэгтэй бөгөөд 60 гаруй хувь нь докторантурт суралцан математик, физик, хими, техник, боловсрол судлал, түүх, философи, хэл шинжлэлийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил хийж байна.

Гадаадын их, дээд сургуульд эрдмийн зэрэг цол горилон тэтгэлэгт хамрагдан суралцаж байгаа багш нараас дурьдвал багш С.Пүрэвсүрэн, сургалтын мастер О.Тунгалагтамир нар БНСУ-ын их, дээд сургуульд, ахлах багш П.Нямбаяр БНХАУ-ын их сургуульд тус тус докторантаар суралцаж байна.

Дотоодын их сургуулиудад Д.Хөгжмаа, М.Дэлгэрмаа, М.Ундрал, Ж.Каламхас зэрэг багш нар докторантаар суралцаж байна.