these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Сургалтын төлбөр тооцоо, төлөх аргачилал

Оюутан ШУТИС-ийн оюутны эрх үүргийнхээ дагуу сургалтын төлбөрийг хичээлийн жил бүр “Сургалтын нэгдсэн хуанли”-д заасан эхний 0-2 долоо хоногт багтан төлж, сонголт хийн хичээлд суух эрхтэй болно.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн бүрэлдэхүүн сургууль бүрийн нэг кредитийн үнэлгээ бэлтгэн гаргаж байгаа мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан харилцан адилгүй байдаг. Бүрэлдэхүүн сургууль бүрийн нэг кредитийн үнэлгээг “ШУТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн тогтоол” 2018 оны 06 сарын 18 өдрийн 10 тоот тогтоолоос харах боломжтой.

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн 1 кредитийн үнэлгээ дараах үнэлгээтэй тогтоосон.

 • Бакалаврын ӨДРИЙН сургалтын нэг кредитийн үнэлгээ: 
  –  2019-2020 оны хичээлийн жилд элсэгчдийн хувьд 79.300 төгрөг;
  –  2018-2019 оны хичээлийн жилд элсэгчид буюу 2-р курсын  хувьд 74.360 төгрөг;
  – 2018 оноос өмнө элссэн оюутнуудын хувьд 72.490 төгрөг;
 • ЦАГИЙН /эчнээ/ сургалтаар элсэн суралцаж буй оюутны сургалтын нэг кредитийн төлбөрийг тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын нэг кредитийн төлбөрийг 1,2 дахин нэмэгдүүлж тооцно.
  – 2019-2020 оны хичээлийн жилд элсэгчдийн хувьд 79300*1.2=95.160 төгрөг;
  –  2018-2019 оны хичээлийн жилд элсэгчид буюу 2-р курсын  хувьд 74360*1.2=89.232 төгрөг;
  –  2018 оноос өмнө элссэн оюутнуудын хувьд 72490*1.2=86.988 төгрөг;
 • Магистрантурын сургалтын нэг кредитийн төлбөрийг тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын нэг кредитын төлбөрийг 1,4 дахин тооцно.
  –  2019-2020 оны хичээлийн жилд элсэгчдийн хувьд 79300*1.4=111.020 төгрөг;
  –  2018-2019 оны хичээлийн жилд элсэгчид буюу 2-р курсын  хувьд 74360*1.4=104.104 төгрөг;
  – 2018 оноос өмнө элссэн оюутнуудын хувьд 72490*1.4=101.486 төгрөг;
 • Докторантурын сургалтын нэг кредитийн төлбөрийг тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын нэг кредитын төлбөрийг 1.9 дахин тооцно.
  –  2019-2020 оны хичээлийн жилд элсэгчдийн хувьд 79300*1.9=150.670 төгрөг;
  – 2018-2019 оны хичээлийн жилд элсэгчид буюу 2-р курсын  хувьд 74360*1.9=141.284 төгрөг;
  – 2018 оноос өмнө элссэн оюутнуудын хувьд 72490*1.9=137.731 төгрөг;
 • Лицей сургуулийн сургалтын төлбөрийг жилийн 1200000 төгрөг

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн сургалтын стандартад 13-17 кредитийн хичээлд суралцаж буй оюутныг хэвийн ачаалалтай оюутан гэж тодорхойлно.

Сургалтын төлбөр нь тухайн оюутны хичээлийн улиралд цуглуулахаар төлөвлөсөн кредитийн тоо буюу ачааллаас хамаарах ба нэг улиралд 21 хүртэлх кредитийн хичээл сонголт хийх боломжтой.

Жич: Хүндэтгэх шалтгааны улмаас сургалтын төлбөрөө төлөх боломжгүй тохиолдолд сургалтын төлбөрийн 70%-иас дээш төлбөр төлсөн тохиолдолд төлбөр хойшлуулах батлан даалтын гэрээг хийнэ.

Сургалтын төлбөр бодох аргачилал:

Оюутан тухайн улирал 19 кредит хичээл сонгон судалсан бол 19*67.600=1.284.400 төгрөг тушаана.

ЗӨВХӨН БАКАЛАВРМАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ДАНС:

Хүлээн авагч: ШУТИС ДаТС
Харилцах банк: Голомт
Харилцах данс: 4301 068 352

Төлбөр тушаах баримтад /оюутны овог нэр, анги, код/ бүрэн бичсэн байна.

Жич: Хэрэв хөдөө орон нутгаас банкаар дамжуулан төлбөр төлсөн тохиолдолд оюутан сургуулийн санхүүгээс төлбөр төлсөн баримтыг шүүлгэн тодорхойлолт хийлгэн сургалтын албанд авч өгнө.

Оюутнуудын анхааралд

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах форматын дагуу гүйлгээний утгыг оруулна уу.
ST Оюутны код Регистр Овог Нэр Утас

Жишээ:

Товч.Үг   Оюутны код      Регистр    Эцэг /эх/-н нэр    Нэр    Утас
    ST A.AR13D999 ФП99010595 БОЛД БАЯРАА 88608566
    ST B161058001 ШР98090908 ПҮРЭВ ЛХАГВА 99159835


Товчилсон үсгийн тайлбар

Товч.Үг                                 Тайлбар
   ST СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР
   TD ОЮУТНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ
   U КРЕДИТ ШУУД ТООЦОХ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛБӨР
   E НӨХӨН ШАЛГАЛТЫН ТӨЛБӨР
   TR ТОРГУУЛЬ
   AD АЛДАНГИ

ЛИЦЕЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР, ТҮР СУРГАЛТ, ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙРНЫ ТӨЛБӨР, ТОГТМОЛ ЗАРДАЛ гэх мэт бусад ОРЛОГО ТУШААХ ДАНС:
Хүлээн авагч:
 ШУТИС ДаТС
Харилцах банк: Голомт
Харилцах данс: 8115 101 746

Төлбөр тушаах баримтад /оюутны овог нэр, анги, код/ бүрэн бичсэн байна.

Жич:

1. Хэрэв хөдөө орон нутгаас банкаар дамжуулан төлбөр төлсөн тохиолдолд оюутан сургуулийн санхүүгээс төлбөр төлсөн баримтыг шүүлгэн тодорхойлолт авч болно.
2. Төлбөр тооцооны асуудлаар лавлах бол тооцооны нягтлан бодогчтой холбогдоно уу.
Утас: 99052746