2024-05-27
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Оюутан ШУТИС-ийн оюутны эрх үүргийнхээ дагуу сургалтын төлбөрийг хичээлийн жил бүр “Сургалтын нэгдсэн хуанли”-д заасан эхний 0-2 долоо хоногт багтан төлж, сонголт хийн хичээлд суух эрхтэй болно.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн бүрэлдэхүүн сургууль бүрийн нэг кредитийн үнэлгээ бэлтгэн гаргаж байгаа мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан харилцан адилгүй байдаг. Бүрэлдэхүүн сургууль бүрийн нэг кредитийн үнэлгээг “ШУТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн тогтоол” 2022 оны 12 сарын 22 өдрийн 10 тоот тогтоолоос харах боломжтой.

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн

сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ дараах үнэлгээтэй тогтоосон.

 • Бакалаврын ӨДРИЙН сургалтын нэг кредитийн үнэлгээ: 
  –  2023-2024 оны хичээлийн жилд элсэгчдийн хувьд 120,933 төгрөг;
  –  2022-2023 оны хичээлийн жилд элсэгчид буюу 2-р курсын  хувьд 92,147 төгрөг;
  – 2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн оюутнуудын хувьд 92,147 төгрөг;
 • ЦАГИЙН /эчнээ/ сургалтаар элсэн суралцаж буй оюутны сургалтын нэг кредитийн төлбөрийг тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын нэг кредитийн төлбөрийг 1,2 дахин нэмэгдүүлж тооцно.
  – 2023-2024 оны хичээлийн жилд элсэгчдийн хувьд 120933*1.2=145,119.6 төгрөг;
  –  2022-2023 оны хичээлийн жилд элсэгчид буюу 2-р курсын  хувьд 92147*1.2=110,576.4 төгрөг;
  –  2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн оюутнуудын хувьд 92147*1.2=110,576.4 төгрөг;
 • Магистрантурын сургалтын нэг кредитийн төлбөрийг тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын нэг кредитын төлбөрийг 1,4 дахин тооцно.
  – 2023-2024 оны хичээлийн жилд элсэгчдийн хувьд 120933*1.4=169,306.2 төгрөг;
  –  2022-2023 оны хичээлийн жилд элсэгчид буюу 2-р курсын  хувьд 92147*1.4=129,005.8 төгрөг;
  –  2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн оюутнуудын хувьд 92147*1.4=129,005.8 төгрөг;
 • Докторантурын сургалтын нэг кредитийн төлбөрийг тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын нэг кредитын төлбөрийг 1.9 дахин тооцно.
  – 2023-2024 оны хичээлийн жилд элсэгчдийн хувьд 120933*1.9=229,772.7 төгрөг;
  –  2022-2023 оны хичээлийн жилд элсэгчид буюу 2-р курсын  хувьд 92147*1.9=175,079.3 төгрөг;
  –  2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн оюутнуудын хувьд 92147*1.9=175,079.3 төгрөг;
 • Лицей сургуулийн сургалтын төлбөрийг жилийн 1200000 төгрөг

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн сургалтын стандартад 13-17 кредитийн хичээлд суралцаж буй оюутныг хэвийн ачаалалтай оюутан гэж тодорхойлно.

Сургалтын төлбөр нь тухайн оюутны хичээлийн улиралд цуглуулахаар төлөвлөсөн кредитийн тоо буюу ачааллаас хамаарах ба нэг улиралд 21 хүртэлх кредитийн хичээл сонголт хийх боломжтой.

Жич: Хүндэтгэх шалтгааны улмаас сургалтын төлбөрөө төлөх боломжгүй тохиолдолд сургалтын төлбөрийн 70%-иас дээш төлбөр төлсөн тохиолдолд төлбөр хойшлуулах батлан даалтын гэрээг хийнэ.

Сургалтын төлбөр бодох аргачилал:

Оюутан тухайн улирал 19 кредит хичээл сонгон судалсан бол 19*120,933=2,297,727 төгрөг тушаана.

ЗӨВХӨН БАКАЛАВРМАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ДАНС:

Хүлээн авагч: ШУТИС ДаТС
Харилцах банк: Голомт
Харилцах данс: 4301 068 352

Төлбөр тушаах баримтад /оюутны овог нэр, анги, код/ бүрэн бичсэн байна.

Жич: Хэрэв хөдөө орон нутгаас банкаар дамжуулан төлбөр төлсөн тохиолдолд оюутан сургуулийн санхүүгээс төлбөр төлсөн баримтыг шүүлгэн тодорхойлолт хийлгэн сургалтын албанд авч өгнө.

Оюутнуудын анхааралд

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах форматын дагуу гүйлгээний утгыг оруулна уу.
ST Оюутны код Регистр Овог Нэр Утас

Жишээ:

Товч.Үг  Оюутны код     Регистр   Эцэг /эх/-н нэр   Нэр   Утас
    STA.AR13D999ФП99010595БОЛДБАЯРАА88608566
    STB161058001ШР98090908ПҮРЭВЛХАГВА99159835


Товчилсон үсгийн тайлбар

Товч.Үг                                Тайлбар
   STСУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР
   TDОЮУТНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ
   UКРЕДИТ ШУУД ТООЦОХ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛБӨР
   EНӨХӨН ШАЛГАЛТЫН ТӨЛБӨР
   TRТОРГУУЛЬ
   ADАЛДАНГИ

ЛИЦЕЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР, ТҮР СУРГАЛТ, ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙРНЫ ТӨЛБӨР, ТОГТМОЛ ЗАРДАЛ гэх мэт бусад ОРЛОГО ТУШААХ ДАНС:
Хүлээн авагч:
 ШУТИС ДаТС
Харилцах банк: Голомт
Харилцах данс: 8115 101 746

Төлбөр тушаах баримтад /оюутны овог нэр, анги, код/ бүрэн бичсэн байна.

Жич:

1. Хэрэв хөдөө орон нутгаас банкаар дамжуулан төлбөр төлсөн тохиолдолд оюутан сургуулийн санхүүгээс төлбөр төлсөн баримтыг шүүлгэн тодорхойлолт авч болно.
2. Төлбөр тооцооны асуудлаар лавлах бол тооцооны нягтлан бодогчтой холбогдоно уу.
Утас: 99052746

https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/