these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Төгсөгчдийн холбоо

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн Төгсөгчдийн Холбоо нь Удирдах Зөвлөлийн 21 гишүүнтэйгээр 2005 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус холбоо нь төгсөгчдийг сургуультай, сургуулийг төгсөгчидтэй холбох зорилготой. Энэхүү холбоон дээр үндэслэн сургуулийн сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэл инновацийн хөгжил тасралтгүй үргэлжлэх нөхцөл бүрдэнэ.

ШУТИС-ийн Төгсөгчдийн Холбооны гишүүн болсноор төгсөн гарч буй шинэ мэргэжилтнүүдэд ажлын байрны санал болон салбарын хүрээнд болж буй үйл явдлын талаарх мэдээ мэдээллийг олж авах, мэргэшүүлэх сургалтанд хөнгөлөлттэй хамрагдах, сургалт семинар, мэргэжлээ дээшлүүлэх чиглэлийн бүхий л үйл ажиллагаа, төгсөгчдийн уулзалтанд оролцож, хамтран хөгжих олон боломжийг олгодог.

Манай сургуулийн Төгсөгчдийн холбоо нь дэлхийн томоохон их, дээд сургуулиудын Төгсөгчдийн холбооны зарчмыг удирдлага болгон идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.