these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Сургалт явуулж буй мэргэжлүүд

  Мэргэжил Бакалавр Магистр Доктор
1 Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжил * * *
2 Иргэний ба үйлдвэрийн барилга инженер *    
3 Халаалт агаар сэлгэлтийн инженер *    
4 Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ *    
5 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи * *  
6 Уул уурхай ашиглалтын технологи * *  
7 Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи * *  
8 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи *    
9 Хүнсний чанар, аюулгүй байдал * *  
10 Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи * *  
11 Машин үйлдвэрлэлийн технологи * *  
12 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер *    
13 Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт *    
14 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж * *  
15 Авто инженер *    
16 Уул уурхайн менежмент * *  
17 Эрчим хүчний менежмент *    
18 Санхүү менежмент * *  
19 Цахилгаан систем * *  
20 Цахилгаан системийн автоматжуулалт *    
21 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер * *  
22 Дулааны инженер * *  
23 Програм хангамж *    
24 Боловсрол судлал   *  
25 Боловсролын удирдлага   *