2022-05-19
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

МэргэжилБакалаврМагистрДоктор
1Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжил***
2Иргэний ба үйлдвэрийн барилга инженер*  
3Халаалт агаар сэлгэлтийн инженер*  
4Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ*  
5Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи** 
6Уул уурхай ашиглалтын технологи** 
7Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи** 
8Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи*  
9Хүнсний чанар, аюулгүй байдал** 
10Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи** 
11Машин үйлдвэрлэлийн технологи** 
12Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер*  
13Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт*  
14Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж** 
15Авто инженер*  
16Уул уурхайн менежмент** 
17Эрчим хүчний менежмент*  
18Санхүү менежмент** 
19Цахилгаан систем** 
20Цахилгаан системийн автоматжуулалт*  
21Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер** 
22Дулааны инженер** 
23Програм хангамж*  
24Боловсрол судлал * 
25Боловсролын удирдлага * 
X