Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Сургалт явуулж буй мэргэжлүүд

  Мэргэжил Бакалавр Магистр Доктор
1 Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжил * * *
2 Иргэний ба үйлдвэрийн барилга инженер *    
3 Халаалт агаар сэлгэлтийн инженер *    
4 Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ *    
5 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи * *  
6 Уул уурхай ашиглалтын технологи * *  
7 Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи * *  
8 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи *    
9 Хүнсний чанар, аюулгүй байдал * *  
10 Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи * *  
11 Машин үйлдвэрлэлийн технологи * *  
12 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер *    
13 Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт *    
14 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж * *  
15 Авто инженер *    
16 Уул уурхайн менежмент * *  
17 Эрчим хүчний менежмент *    
18 Санхүү менежмент * *  
19 Цахилгаан систем * *  
20 Цахилгаан системийн автоматжуулалт *    
21 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер * *  
22 Дулааны инженер * *  
23 Програм хангамж *    
24 Боловсрол судлал   *  
25 Боловсролын удирдлага   *