Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Нээлттэй хичээл

Инженерчлэлийн салбарын багш С.Алтанцоож

Инженерчлэлийн салбарын багш Ш.Дуламсүрэн

Суурь шинжлэх ухааны тэнхимийн багш Ж.Каламхас

Инженерчлэлийн салбарын багш А.Ундрах

Инженерчлэлийн салбарын багш Б.Цогтсайхан