Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Багш хөгжлийн төв

Овог, нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 С.Саруулболд Инженерчлэлийн салбарын ахлах багш , БХТ-ийн ахлагч 99372344
2 Б. Уянгасайхан ЭХМТ Салбарын багш, БХТ-ийн гишүүн 99375191
3 Б.Басбиш Технологийн сургуулийн багш, БХТ-ийн гишүүн 99002102

Багш хөгжлийн төв нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Үүнд:

  • Сургуулийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хэтийн төлвийн талаар санал боловсруулж, түүнийг баталж хэрэгжүүлэхэд оролцоно.
  • Багш нарын нийгэм, эрүүл мэнд, эдийн засгийн асуудал болон иргэний эрхийг хамгаалж, тэдний эрх ашигт нийцсэн арга хэмжээг зохион явуулна.
  • Багш нарын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэхэд санаачлагатай ажиллана.
  • Салбар, багш, хамт олны хүсэл, санаа бодлыг судлан нэгтгэж энэ талаар сургуулийн захиргаанд мэдээлэл хийж, шаардлагатай гэсэн асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлж байна.

ДаТС-ийн Багш хөгжлийн төвөөс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүд:

  • Нийт багш ажилтан ажилчдын дунд спортын 4 төрөлтийн тэмцээнийг зохион байгуулдаг.
  • ШУТИС болон Дарханы ИДМСКонсорциумын багш нарын баярын арга хэмжээ, спортын тэмцээнд шигшээ баг, тамирчдаа зохион байгуулан оролцдог.
  • Нийт багш, ажилтан ажилчдын эрүүл мэнд, ая тухтай ажиллах нөхцлийг хангаж чийрэгжүүлэх кабинетийг ажиллуулж төрөл бүрийн эрүүл мэнд, чийрэгжүүлэлтийн үйлчилгээг тогтмол явуулдаг.
  • Жилд 1-2 удаа нийт багш, ажилтан ажилчдын дунд идэвхитэй амралтыг зохион байгуулдаг.
  • Нийт багш, ажилтан, ажилдын эрүүл мэндэд анхаарч 2 жилд нэг удаа нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгийг тогтмол зохион байгуулдаг.