Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Багш хөгжлийн төв

Овог, нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 С.Саруулболд Инженерчлэлийн салбарын ахлах багш , БХТ-ийн ахлагч 99372344
2 Б. Уянгасайхан ЭХМТ Салбарын багш, БХТ-ийн гишүүн 99375191
3 Б.Басбиш Технологийн сургуулийн багш, БХТ-ийн гишүүн 99002102

Багш хөгжлийн төв нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Үүнд:

  • Сургуулийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хэтийн төлвийн талаар санал боловсруулж, түүнийг баталж хэрэгжүүлэхэд оролцоно.
  • Багш нарын нийгэм, эрүүл мэнд, эдийн засгийн асуудал болон иргэний эрхийг хамгаалж, тэдний эрх ашигт нийцсэн арга хэмжээг зохион явуулна.
  • Багш нарын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэхэд санаачлагатай ажиллана.
  • Салбар, багш, хамт олны хүсэл, санаа бодлыг судлан нэгтгэж энэ талаар сургуулийн захиргаанд мэдээлэл хийж, шаардлагатай гэсэн асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлж байна.

ДаТС-ийн Багш хөгжлийн төвөөс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүд:

  • Нийт багш ажилтан ажилчдын дунд спортын 4 төрөлтийн тэмцээнийг зохион байгуулдаг.
  • ШУТИС болон Дарханы ИДМСКонсорциумын багш нарын баярын арга хэмжээ, спортын тэмцээнд шигшээ баг, тамирчдаа зохион байгуулан оролцдог.
  • Нийт багш, ажилтан ажилчдын эрүүл мэнд, ая тухтай ажиллах нөхцлийг хангаж чийрэгжүүлэх кабинетийг ажиллуулж төрөл бүрийн эрүүл мэнд, чийрэгжүүлэлтийн үйлчилгээг тогтмол явуулдаг.
  • Жилд 1-2 удаа нийт багш, ажилтан ажилчдын дунд идэвхитэй амралтыг зохион байгуулдаг.
  • Нийт багш, ажилтан, ажилдын эрүүл мэндэд анхаарч 2 жилд нэг удаа нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгийг тогтмол зохион байгуулдаг.