Day

3 сар 3, 2020

УРИАЛГА

ШУТИС-ийн профессор багш, судлаач эрдэмтэд БНСУ-ын их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад урт, богино хугацааны болон зэргийн сургалтад хамрагдаж, судалгаа...