Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Day

12 сар 6, 2020

Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай ПРОФЕССОР, БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай ПРОФЕССОР, БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

Төгсөгч оюутны анкет

Төгсөгч оюутны анкет Ажиллах боловсон хүчнээ хайж байгаа байгууллагуудтай холбож өгөх, төгсөгч оюутнуудыг мэргэжлийн дагуу ажлын байранд зуучлах зорилгоор “Төгсөгч оюутны анкет”-ыг...