ШУТИС-ийн “ХҮНДЭТ ПРОФЕССОР” Б.БАТЖАРГАЛ ОЮУТНУУДТАЙ УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ХИЙНЭ

Дархан-Сэлэнгийн ЦТС ХК-ий ерөнхий инженер, дэд захирал Б.Батжаргал нь ШУТИС-ийн 60 жилийн ойгоор Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлаас нэр дэвшигдэн “Хүндэт профессор” цолоор шагнагдсан бөгөөд 2019 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 13:00 цагт ДаТС-ийн хурлын зааланд Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарын багш, оюутнуудтай уулзалт зохион байгуулах тул оюутан залуусыг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Уулзалтын үеэр “Цахилгаан техникийн онол”, “Цахилгаан техникийн үндэс” хичээлийн агуулгаар АХА тэмцээн зохион байгуулагдана. Эхний 2 байранд шалгарсан оюутанг мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна (шагналын сан өндөр).  

Сургуулийн захиргаа
Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбар

]]>