Буцалтгүй тусламж, оюутны хөгжлийн зээлийн материалыг хүлээн авч байна

Оюутны хөгжлийн зээлд шинээр орох оюутнууд дараах материал бүрдүүлнэ

МАТЕРИАЛЫГ 2021 ОНЫ 9-Р САРЫН 06 ХҮРТЭЛ ХҮЛЭЭН АВНА.
СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ 94374455, 99034533, 88103071 ДУГААРААР ХОЛБОГДОЖ МЭДЭЭЛЭЛ АВНА УУ.

 1. Өргөдлийн маягт /файлыг татан авч бөглөн илгээх/
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /зургаар/
 3. ЭЕШ-ын хуулбар /сургалтын албанаас авах, Магистр – Бакалаврын дипломын хуулбар/
 4. Хичээл сонголтын хуудас  /Бакалавр сонголт-2 хийсэн байх/
 5. Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлж бичсэн ЭССЭ /400-500 үгтэй/
 6. Гэрээ хийх /файлыг татан авч бөглөн илгээх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 8. Нэхэмжлэх /санхүүгээс авах, тамгатай/
 9. Дүнгийн хуудас /Бакалавр голч дүн 2.8-с дээш байх, Магистр голч дүн 3.2-с дээш байх оюутны гарын үсэгтэй байх/
 10. Хичээл сонголтын хуудас  /Бакалавр сонголт-2 хийсэн байх/

Оюутны хөгжлийн зээлийг үргэлжлүүлэн авах оюутнууд дараах материал бүрдүүлнэ

 1. Хичээл сонголтын хуудас  /Сонголт-2 хийсэн байх/
 2. Дүнгийн хуудас /голч дүн 2.8-с дээш байх, оюутны гарын үсэгтэй байх/
 3. Нэхэмжлэх /санхүүгээс авах, тамгатай/

Тэтгэлэг танилцуулга

Бакалавр-гэрээ

Магистр-гэрээ

Өргөдлийн маягт

Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжиД ХАМРАГДАХ ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ЭЛСЭГЧ ЭЛСЭН ОРСОН СУРГУУЛЬДАА ДАРААХ  бичиг баримтыг БҮРДҮҮЛЭН ӨГЧ ХАМРАГДАНА.
МУЗГ-ЫН 71-Р ТОГТООЛ

4.1.1.Бүтэн өнчин суралцагч;

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан

4.1.2. Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч;

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй бол хувь тогтоосон акт нотариатаар баталгаажуулсан

4.1.2. Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч;

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бол  эцэг, эхийн хувь тогтоосон акт нотариатаар баталгаажуулсан

4.1.3.   Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч;

 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн болон хөдөлмөрийн чадвар алдсан ах эгч, дүүгийн төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, хөдөлмөрийн чадвар алдсан гишүүний болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан өрхийн гишүүнтэй бол  хөдөлмөрийн чадвараа алдсан гишүүний  хувь тогтоосон акт нотариатаар баталгаажуулсан

4.1.5.  Төрийн өмчийн их, дээд сургуульд багш мэргэжлээр элсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 650-750 оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 70 хувь, 750-аас дээш оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 100 хувь;

 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт

4.1.6. Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн;

 • Өргөдөл
 • Тухайн өрхөөс бакалаврын зэргээр суралцаж буй суралцагчдын төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, тухайн өрхөөс бакалаврын зэргээр суралцаж буй суралцагчдын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • 3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг суралцаж байгааг нотлох сургуулийн тодорхойлолт
 • Өөр сургуульд суралцаж буй 2 оюутны төлбөр төлсөн баримт

4.1.8. Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч;

 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын цаа маллан амьдарч буйг тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Цаатан тэтгэмжийн дэвтрийн хуулбар

4.1.9. Төрийн өмчийн дээд боловсролын байгууллагад сувилагч мэргэжлээр дипломын болон бакалаврын хөтөлбөрт элсэгч элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 501-ээс дээш оноо авсан бол;

 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт