these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Сургалтын материаллаг бааз ЭХМТС

Салбарын харъяаны 14 лаборатори, 3 анги танхимд сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд:

 • Дулааны техникийн лаборатори II-2
 • Цахилгаан машины лаборатори II-5
 • Өндөр хүчдэлийн техник, туршилт тохируулгын лаборатори  II-7
 • Реле хамгаалалт, шилжилтийн процессийн лаборатори  II-8
 • Цахилгаан хөтлүүрийн лаборатори II-9
 • Уурын турбин, Дулааны хэмжил, автоматжуулалтын кабинет II-201
 • Уурын генератор, ДЦС-ын кабинет II-202
 • Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын лаборатори II-203
 • Цахилгаан сүлжээ систем, горим тооцооны лаборатори II-205
 • Тестийн төв II-214
 • Компьютерийн лаборатори II-215
 • Компьютерийн лаборатори II-216
 • Компьютерийн нэгдсэн лаборатори II-219
 • Хүчний электроник, хувиргах техникийн лаборатори II-303
 • Уулын уурхайн цахилгаан хангамжийн кабинет II-304
 • Цахилгаан техникийн онолын лаборатори II-309
 • Цахилгаан станц, дэд станцын цахилгаан тоноглолын лаборатори №7