Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Ахлах сургууль

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10, 11, 12-р ангийн сурагчид бүртгүүлнэ

Элсэлтийн бүртгэл:

2021 оны 04 сарын 01-ээс 05 сарын 15 хүртэл сургуулийн цахим хуудсаар явагдаж байна.

Утас : 9998-7474, 8804-3228

Инженерийн бэлтгэл

ЭЕШ-ийн оноо нь 400 хүрээгүй төгсөгчид суралцах боломжтой

Магистр доктор

Магистр болон докторын элсэгчид бүртгүүлнэ

Эчнээ

Эчнээ ангид суралцах төгсөгчид бүртгүүлнэ

Сургалтын орчин

Төгсөгчдөө алдаршуулъя