Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Ахлах сургууль

12 жилийн сурагчид бүртгүүлнэ

Бакалаврын өдрийн анги

2018, 2019, 2020 оны ЕБС төгсөгчид бүртгүүлнэ

Мэргэжил дээшлүүлэх

Баклаврын эчнээ, баклаврын орой, магистр болон докторын элсэгчид бүртгүүлнэ

Сургалтын орчин

Төгсөгчдөө алдаршуулъя