Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Ном сурах бичиг, арга зүйн зөвлөл

Овог, нэр Албан тушаал Гүйцэтгэх үүрэг
1 Ц.Батбаатар Захирал Дарга
2 Х. Жанчивдорж Дэд захирал Нарийн бичиг
3 Д.Баясгалан Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Гишүүн
4 Д.Оюунбилэг Профессор Гишүүн
5 Ч.Ганзориг Салбарын эрхлэгч Гишүүн
6 Ж.Бат-Эрдэнэ Салбарын эрхлэгч Гишүүн
7 Б.Ганболд Тэнхимийн эрхлэгч Гишүүн
8 М.Саруул Ахлах номын санч Гишүүн
9 З.Лачинцэрэн Ахлах багш Гишүүн

Сурах бичиг хэвлүүлэхэд гарын үсэг зуруулах хуудас – ыг татаж авна уу.
Ном сурах бичгийн стандарт: http://www.must-library.edu.mn/m/11
Ном, сурах бичиг хэвлүүлэхэд баримтлах журам:  Ном, сурах бичгийн журам