Ном сурах бичиг, арга зүйн зөвлөл

Овог, нэр Албан тушаал Гүйцэтгэх үүрэг
1 Ц.Батбаатар Захирал Дарга
2 Х. Жанчивдорж Дэд захирал Нарийн бичиг
3 Д.Баясгалан Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Гишүүн
4 Д.Оюунбилэг Профессор Гишүүн
5 Ч.Ганзориг Салбарын эрхлэгч Гишүүн
6 Ж.Бат-Эрдэнэ Салбарын эрхлэгч Гишүүн
7 Б.Ганболд Тэнхимийн эрхлэгч Гишүүн
8 М.Саруул Ахлах номын санч Гишүүн
9 З.Лачинцэрэн Ахлах багш Гишүүн

Сурах бичиг хэвлүүлэхэд гарын үсэг зуруулах хуудас – ыг татаж авна уу.
Ном сурах бичгийн стандарт: http://www.must-library.edu.mn/m/11
Ном, сурах бичиг хэвлүүлэхэд баримтлах журам:  Ном, сурах бичгийн журам