Судалгааны төвүүд

Барилгын материал судлалын төв
Эрдэм шинжилгээний дундын лаборатори
Шим тэжээл судлалын лаборатори