Ч.Дэндэвдорж

Овог: Чогзов
Нэр: Дэндэвдорж
Албан тушаал: Технологийн салбарын зөвлөх профессор
Эрдмийн зэрэг, цол: Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Төгссөн сургууль: 1965 онд ЗХУ-ын Ленинград хот бакалавр, 1996 онд МУТИС Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл: Шаарган цемент бетоны судалгаа