these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Ч. Ганзориг

Овог: Чимэддорж
Нэр: Ганзориг
Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D), дэд профессор
Албан тушаал: Инженерчлэлийн салбарын эрхлэгч
И-мэйл: ganzorig@stda.edu.mn

Төгссөн сургууль:

1992 онд ШУТИС-ийг бакалавр,
1997 онд ШУТИС-ийг магистр,
2002 онд ШУТИС-ийг доктор(Ph.D),

Судалгааны ажлын чиглэл:

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

 • Цутгуурын технологи / Ц.Мөнхцэцэг, Ч.Ганзориг; Ред. Ч.Ганзориг.-Дархан-Уул: Хан хөхийн залаа, 2014.-388х.-ISBN 978-99973-908-0-6.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 • Төмөр-толгойн төмрийн хүдрийн агломератжих процесст нөлөөлөх зарим хүчин зүйлсийн судалгаа / Ц.Мөнхцэцэг, Ч.Ганзориг, Б.Отгонцогт // Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2010.
 • ИЧХ25 маркийн элэгдэлд тэсвэртэй ширэмний механик шинж чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлүүд / Ц.Мөнхцэцэг, Ч.Ганзориг, У.Эрдэнэболд // Э/ш-ний бага хурал.- Дархан-Уул, 2011.
 • Металл зорох суурь машины шинэчлэлт, өөрчлөлт / Ч.Ганзориг, Ц.Мөнхцэцэг, Д.Цэцэгээ // Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 2013: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл CD.-Дархан-Уул, 2013. (11-р илтгэл)
 • CAD программ хангамжийн хэрэглээ ба судалгаа / Ч.Ганзориг, Ц.Мөнхцэцэг, Д.Цэцэгээ // Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 2013: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл CD.- Дархан-Уул, 2013. (12-р илтгэл)
 • IoT based Livestock Herd Movement Tracking System / Choi Sung Gi, Ch.Ganzorig, A.Baljinnyam, D.Sarantuya // Development strategy of Darkhan city II: Scientific conference.- Darkhan-Uul, april 2015.- № 1.- P.547-554.
 • Design and Implementation of a GPS-enabled Mobile Wireless Sensor Network for Livestock Herd Tracking in Mongolian Nomadic Herding / Choi Sung Gi, Ch. Ganzorig, A.Baljinnyam, D. Sarantuya // IFOST 2016 : Scientific conference. – Novosibirsk, 2016.- № 1.- P.423-428.
 • CNC удирдлагын SF-2012 системд тохируулан G код бичих аргууд ба туршилтын үр дүн / Ч.Ганзориг, Ц.Мөнхцэцэг // ДаТС-ийн багш оюутны эрдэм шинжилгээний хурал : Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2017.- № 9/214.- Х.14-16.
 • CNC плазмын зүсэгчийн хошууны элэгдэл ба түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс / Ч.Ганзориг, Ц.Мөнхцэцэг // ДаТС-ийн багш оюутны эрдэм шинжилгээний хурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2017.- № 9/214.- Х.8-13.
 • Бэлчээрийн малыг мөшгөхөд зориулагдсан GPS бүхий утасгүй мэдрэгчийн хөдөлгөөнт сүлжээний төсөл ба шийдэл / Ч.Ганзориг, Sung-Gi Choi, А.Балжинням // Эврика-2018 : Э/ш-ний хурал.- 2018.
 • Хэт улаан туяаны мэдрэгчийн ажиллах хурд ба түүнд үзүүлэх тасалдлын функцийн нөлөө / Ч.Ганзориг, Ц.Мөнхцэцэг // ДаТС-ийн багш оюутны э/рдэм шинжилгээний хурал : Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2018.- № 13/240.- Х.18-22.

 Редакторласан,орчуулсан бүтээл

 • Гидравлик, хий шингэний хөтлүүр / М.Эрдэнэ-Очир.; Ред. Ч.Ганзориг.- Дархан-Уул: 2015.- Х.80.
 • Машины удирдлагын системийн үндэс / М.Эрдэнэ-Очир.; Ред. Ч.Ганзориг.- Дархан-Уул: 2017.- Х.80.
 • Нуман зууханд хайлах гангийн шихтийн тооцоо / Ред. Ч.Ганзориг.- Дархан-Уул: Хан хөхийн залаа , 2017.- Х.68.
 • Гангийн тасралтгүй цутгалтын параметрүүдийн тооцоо / Ред. Ч.Ганзориг.- Дархан-Уул: Хан хөхийн залаа, 2014.- Х.68
 • Металлургийн процессийн онол, тооцоо / Ред. Ч.Ганзориг.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2018.- 255х.