2024-02-28
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Овог: Дашдондог

Нэр: Оюунбилэг

Эрдмийн зэрэг, цол: Техникийн ухааны доктор (Ph.D), Дэд профессор

Албан тушаал: Технологийн салбарын профессор

Цахим шуудан: oyunbileg1@yahoo.com

Өрөө: I байр 127

Утас: 99085972

Төгссөн сургууль:

 • 1990-1994 УБИС бакалавр,
 • 1996-1998 ШУТИС-ийн ДаТС-д магистр,
 • 2006 ШУТИС-ийн ДаТС-ийг Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл: Хоёрдогч түүхий эдийг барилгын материалд ашиглах боломжийн судалгаа

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

 • Усны шинжилгээний аргууд / Д.Хорголхүү, Д.Оюунбилэг; Ред. Ц.Батбаатар.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2009.- 132х.
 • Физик коллоид химийн хичээлийн лаборатори ажлын удирдамж / Д.Оюунбилэг, Ц.Батбаатар.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2009.- 132х.
 • Аналитик химийн гарын авлага / Д.Оюунбилэг, Ц.Батбаатар.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2009.- 152х.
 • Ерөнхий химийн хичээлийн лаборатори ажлын удирдамж / Ц.Батбаатар, Д.Оюунбилэг, Ц.Булган ба бусад; Ред Д.Эрдэнэбат.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2010.- 134х.
 • English for building materials /Ред M.R Hansen.- Дархан-Уул: Номын дээж, 2011.- 110 х
 • Физик хими / Ц.Батбаатар, Д.Оюунбилэг; Ред. Р.Санжаасүрэн.- Дархан-Уул: Номын дээж, 2014.- 257х.

 • Effect of intercalation with clay nanocomposite on the surface properties of PVC / Ts.Batbaatar, D.Oyunbileg // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2009.- Х.121-128.
 • Мodification of montmorillonite by silane grafting / D.Oyunbileg, Ts.Batbaatar // Development of Nanotechnology and Mongolia: international conference proceedings.- UB., 2009.- Р.97-101.
 • Morphology and performance of silane functionalized organoclay in Polypropylene matrix PVC / Ts.Batbaatar, D.Oyunbileg // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2009.- Х.112-118.
 • Optimum amount of silane coupling agent for better dispersion and improved mechanical properties of PP/clay nanocomposites / Musa Sowe, Ts.Batbaatar, D.Oyunbileg // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2009.- Х.141-150.
 • Preparation and properties of polyethylene/clay nanocomposites Mongolia / Ts.Batbaatar, D.Oyunbileg // Хүрэл тогоот: Залуу эрдэмтэн, судлаачдын э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. 2010.- Х.45-50.
 • Polyethylene/clay nanocomposites / D.Oyunbileg, Ts.Batbaatar, Musa Sowe // International forum on strategy technology, proceedings.- Ulsan, Korea, 2010.– P.254-260.
 • Surface modification of laponite by silane grafting / D.Oyunbileg, Ts.Batbaatar // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2011.- Х.89-98.
 • Thermal characteristics of polypropylene/organoclay nanocomposites / D.Oyunbileg, Ts.Batbaatar // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2011.- Х185-210.
 • Morphology and performance of silane functionalized organoclay in Polypropylene matrix / D.Oyunbileg, Ts.Batbaatar // International forum on strategy technology, proceedings.-Tomsk, Russia, 2012.– P.214-216.
 • Механик химийн аргаар идэвхжүүлсэн түүхий эдээр алитийн агууламж өндөртэй цементийн клинкер синтезлэх судалгаа / Д.Оюунбилэг, С.Цэвэл, Ч.Дэндэвдорж ба бусад // Монголын бетон судлалын Олон улсын V бага хурал: э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2013.- Х.50-53.
 • Morphology and Mechanical Properties of Maleated Polyethylene / Clay Nanо composites / D.Oyunbileg, Ts.Batbaatar // International forum on strategy technology, proceedings.- UB., 2013.– P.144-151.
 • Self-healing characteristics of beams in third point loading / D.Oyunbileg, M.R.Hansen // International forum on strategy technology, proceedings.- UB., 2013.– P.144-151.
 • High performance sand concrete for the roof frame / С.Ууганбаяр, Ч.Дэндэвдорж, С.Цэвэл, Д.Оюунбилэг // Монголын бетон судлалын Олон улсын XIII бага хурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2014.- Х.70-78.
 • The possibility to use bottom ash as cement replacement / D.Oyunbileg, Ts.Batbaatar // Монголын бетон судлалын Олон улсын XIII бага хурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2014.- Х.116-122.
 • Шөрмөслөг арматуртай шинж материал – Фибер бетон / С.Ууганбаяр, Д.Оюунбилэг, Ж.Амгалан, Ч.Дашдаваа // Хүрэл тогоот: Техник, технологийн салбарын э/ш-ий бага хурал. УБ., 2014.- Х 49-52.
 • Fly Ash as the Important Raw Mixture Component for Portlandcement Industry / С.Цэвэл, Ч.Дэндэвдорж, Д.Оюунбилэг, Ж.Амгалан // Монголын бетон судлалын Олон улсын XIII бага хурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2014.- Х.157-164.
 • Дарханы ДЦС-ын үнсийг барилгын материалын үйлдвэрлэлд ашиглах технологийн судалгаа // Дархан судлал-2015: Дархан хотын хөгжлийн стратеги илтгэлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- Х.480-490.
 • Some results of producing clay covered lightweight aggregate / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан, Д.Оюунбилэг // Хүрэлтогоот – 2015: Техник, технологийн салбарын э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. УБ., 2015.– Х.136-141.
 • Геополимер бетоны найрлага тогтоох судалгааны зарим үр дүн // Материал судлал ба орчин үе: Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2016.- № 07/190.- Х.35-40. (ШУТИС).
 • Effect of intercalation with clay nanocomposite of the surface properties of PVC/ D.Oyunbileg, Ts.Batbaatar // ICCE-205: scientific proceedings:- Beijing, China, 2016.- P.205-211.
 • Композит цементийн шинж чанарыг судалсан дүн /Д.Оюунбилэг, О.Мэнджаргал // ШУТИС-ийн багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2016.- № 9/214.- Х.122-129.
 • Properties of Geopolymer Concrete Based on Fly Ash / D.Oyunbileg, Ts.Batbaatar // 11th IFOST 16 (Part 1).– Р.99-102. (ISBN 978-5-7782-2917-4).
 • Structure Formation of Expanded Clay Pellets at the Lower Temperature / М.Atartsetseg, J.Amgalan, D.Oyunbileg // 11th IFOST 16 ISBN 978-5-7782-2919-8.- Р 36-40.
 • Төмөрлөгийн үйлдвэрийн хаягдал шааргыг портландцементэд ашиглах боломжийн судалгаа / Д.Оюунбилэг, Х.Жанчивдорж, Ц.Батбаатар // Ногоон бетон тогтвортой хөгжил – 2016: Э/ш-ний 15-р бага хурал. –УБ., 2016.– Х.14-21.
 • Үнсэн нэмэлттэй портландцементийн механик шинж чанарын судалгаа // ШУТИС-ийн багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.– УБ., 2016.- № 9/214.– Х.140-142.
 • Цэвэрлэх байгууламжийн хаягдлыг бетонд эрдэс нэмэлтээр ашиглах боломжийн судалгаа / Х.Жанчивдорж, Д.Оюунбилэг // Ногоон бетон тогтвортой хөгжил – 2016: э/ш-ний 15-р бага хурал.– УБ., 2016.– Х.30-43.
 • Геополимер бетоны физик механик шинж чанарын судалгаа / Д.Оюунбилэг, Х.Жанчивдорж, Ц.Батбаатар // “Эрдмийн чуулган-2017” профессор багш нарын э/ ш-ний хурлын эмхэтгэл.– УБ., 2017.- № 4/209.- Х.232-240.
 • Цэвэрлэгдсэн бохир усыг мод үржүүлгэнд ашиглах боломжийн судалгаа / Д.Оюунбилэг, Ж.Амгалан // Ногоон технологи ба инноваци: э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2018.– Х.205-211.

 • Бетоны технологи-II / Ч. Дэндэвдорж; Ред. Д.Оюунбилэг.– Дархан-Уул: Номын дээж, 2009.- 294х.- ISBN 978-99929-66-71-8.
 • Бетон судлал / Ч. Дэндэвдорж; Ред. Д.Оюунбилэг.– Дархан-Уул: 2010.- 256х.- ISBN 99962-51-37-5.
 • Хөрсний механик / Я.Чимгээ; Ред. Д.Оюунбилэг.– Дархан-Уул: 2010.– 94 х.- ISBN 978-99973-47
 • Шил ба ситаллын технологи / Ж.Амгалан; Ред. Д.Оюунбилэг.- Дархан-Уул: Номын дээж, 2017.- 172х.- ISBN 978-99978-1-141-7.
 • Бетон судлал (2дахь хэвлэл) / Ч. Дэндэвдорж; Ред. Д.Оюунбилэг.– Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2013.- 256х.- ISBN 99962-51-37-5.

 • НҮБ–ийн ХХААБ –ын Усалгаатай тариалангийн тогтвортой менежмент ЭШ тайлан: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул, 2010.
 • Өндөр бат бэхтэй элсэн бетон дамнуруу хийх технологийн судалгаа: Төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2010.
 • МоМо2: Бохир ус цэвэрлэх болон мод тарих туршилт: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул, 2011.
 • Дархан хотын суумтгай элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлэх боломжийн судалгаа: Э/ш-ний төсөл: Төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2012.
 • Эх орны түүхий эд ашиглан өндөр үзүүлэлттэй портландцемент гарган авах технологийн судалгаа: БСШУЯ цөм хөтөлбөр – суурь судалгааны ажлын тайлан.- 2013
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/