these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Равжиндамба Цэцэгмаа

Овог : Равжиндамба
Нэр: Цэцэгмаа
Албан тушаал: Технологийн салбарын ахлах багш
Э-майл хаяг: tseegii@stda.edu.mn

Төгссөн сургууль:

1982-1987 ЗХУ (хуучнаар)-ын Краснодарын Политехникийн Дээд Сургууль бакалавр,
1999 ШУТИС. Магистр,
2011 ШУТИС. ХБТС-ийг техникийн ухааны доктор (Ph.D),

Судалгааны ажлын чиглэл: Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс үйлдвэрлэл

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв болон нэг сэдэвт бүтээл

 • Нүцгэн үрт хошуу тарианд суурилсан пробиотик бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа Техникийн ухааны д-рын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: F540800 / Э/Ш-ний удирд. д-р (Sc.D) Д. Цэцэгээ.- Хамгаалсан 2011.05.27.- УБ., 2011.- 114х.: CD-тэй- (БСШУЯ. ШУТИС).- Номзүй: Х.106-114

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

 • Нарийн боов үйлдвэрлэх жор, технологи / Р.Цэцэгмаа, Д.Лхагвадолгор; Ред. Д.Цэцэгээ.- Дархан-Уул: Мөнхийн Үсэг, 2006.- 34х. –ISBN 978-99962-72-03-7.
 • Хүнсний химийн лабораторийн ажлын удирдамж: Гарын авлага /Ред. Ө.Гантогоо.- Дархан-Уул: Номын Дээж, 2007.- 58 х.
 • Ө.Гантогоо, Р. Цэцэгмаа., Үр тариа боловсруулах үйлдвэрийн технологи: Гарын авлага / Ө.Гантогоо, Р.Цэцэгмаа.- Дархан: Номын Дээж, 2014. 36 х.
 • Хүнсний нэр томъёоны англи-орос-монгол толь бичиг / Р. Цэцэгмаа, Б. Хишигмаа, Д. Баясгалан; Ред.Ц. Цэцэгмаа.: Дархан-Уул: Номын Дээж, 2015. 122 х.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 • Хошуу тарианы хивгэн дээр суурилсан исгэлэн бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа. / Р.Цэцэгмаа, Д.Цэцгээ // Хүн ба Хүнс сэтгүүл.- УБ., 2009.- № 2(72).- Х.25-26.
 • Хошуу тарианы исгэлэн бүтээгдэхүүний тэжээллэг чанарын судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Д.Дэлгэрмөрөн, Д.Цэцгээ// Хүнс судлал -2009: Оюутны э/ш хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2009.– Х.164-168.
 • Хошуу тарианы хивгэн дээр суурилсан исгэлэн бүтээгдэхүүний жор орцын оновчлол / Р.Цэцэгмаа, Д.Цэцгээ // Хүнс судлал 2009: Э/ ш хурлын эмхэтгэл,- УБ., 2009.– Х.83-87.
 • Formulation of an oat-based fermented product R.Tsetsegmaa, D.Tsetsegee // Innovation in Food and Nutrition Science: Proceedings of International Conference.- UB., 2010,- P196-201.
 • Хошуу тарианы исгэлэн бүтээгдэхүүнд ашиглах сүүн хүчлийн бактерийн хосолмол хөрөнгө гарган авах судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Д. Цэцгээ // Хүнсний баталгаат байдал: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2010.– Х.60-65.
 • Нүцгэн үрт хошуу тарианд суурилсан пробиотик бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Д.Цэцгээ, Н.Болорцэцэг // International Conference on Food and Ecology: Олон улсын Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- Х.92-102.
 • Хошуу тарианы пробиотик шинж чанартай исгэлэн бүтээгдэхүүний судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Д.Цэцгээ // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2011.- № 3/119.– Х.18-21.
 • Соёолжийн нэмэлттэй талхны технологийн шинж чанарын судалгаа /Д.Амаржаргал, Ө.Гантогоо, Р.Цэцэгмаа, Б.Хишигмаа // Органик хүнс. Бүс нутгийн э/ш онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.– Дархан-Уул, 2012.- Х.145-148.
 • Technological study of an oat-based fermented product / Р.Цэцэгмаа, Д.Цэцгээ // Proceedings of IFOST.-Томск, 2012.- Х.125-128.
 • Хошуу тарианы пробиотик шинж чанартай исгэлэн бүтээгдэхүүний чанарын судалгаа, стандартын төсөл / Р.Цэцэгмаа, Д.Цэцгээ// Органик хүнс. Бүс нутгийн э/ш онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.- Х.15-19.
 • Хошуу тарианы болгосон бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Д.Цэцгээ // Хүнсний шим зүй-технологи-үйлдвэрлэл. Багш нарын э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2012.- Х.39-46.
 • Хошуу тарианы хивгэн дээр суурилсан исгэлэн бүтээгдэхүүний хадгалалтын үеийн судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Д.Цэцгээ // Ногоон эдийн засаг. Онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.– Дархан-Уул, 2012.- Х.106-109.
 • Шар буурцагны тараг үйлдвэрлэх технологийн судалгаа / Р.Цэцэгмаа, П.Мөнхзул // Органик хүнс. Бүс нутгийн э/ш онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.- Х.123-131.
 • Лабораторийн нөхцөлд хүнсний мөөг тариалж буй туршилтын үр дүнгээс / Р.Цэцэгмаа, Д.Мөнхжаргал // Хүн ба хүнс.- УБ., 2013.- № 4(90).- Х.25-27.
 • Chemical composition of a product based on the Mongolian oat / Tsetsegmaa R.Tsetsegee D // Poster. The 2nd Scientific Asia and the Pacific Symposium on Sustianable Diets: Human Nutrition and Livestock. -UВ., 2013.- Р.284-286.
 • Хүнсний мөөг тариалах ажлын үр дүнгээс / Р.Цэцэгмаа, Д.Мөнхжаргал // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2013.- № 3/139.- Х.85-89.
 • Хулууны нэмэлттэй талхны шинж чанарын судалгаа / Д. Лхагвадолгор, Р.Цэцэгмаа, Б. Пүрэвжаргал // Хүнсний шим судлал. Багш нарын э/ш-ий бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2013.- Х.71-73.
 • Зохицуулах үйлчилгээтэй талх үйлдвэрлэх технологийн судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Ө.Гантогоо // Багш, оюутны э/ ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл. -УБ., 2015.- № 02/164.- Х182-189.
 • Мюсли үйлдвэрлэх боломжийн судалгаа / Ө.Гантогоо, Р.Цэцэгмаа // Дархан Судлал.- Дархан-Уул, 2015.- Х.440-449.
 • Талхны тэжээллэг чанарыг нэмэгдүүлэх боломж / Р.Цэцэгмаа, Ө.Гантогоо // Хүн ба хүнс сэтгүүл.– УБ., 2015.- № 2.- Х.36-39.
 • Шар буурцагны сүү үйлдвэрлэх технологийн судалгаа // Хүнсний шим судлал-2015. Э/ш онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2015.- Х.57-63.
 • Evaluation of a Fermented Oat Beverage / Tsetsegmaa Ravjindamba and Tsetsegee Dorj // Proceedings of IFOST. – Novosibirsk, Russia, 2016.- P.176-179.
 • Новый подход для утилизации ферментированного овсяного продукта // II International Scientific and Practical Conference dedicated to the 50th anniversary of the Department Technology of herbal products.-Улан-Үдэ. Russia. 2016.- P.188-195.
 • Чацарганы шахдасаар баяжуулсан талхны технологийн судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Н.Болорцэцэг // Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2016.- № 10/193.- Х.164-168.
 • Чацарганы үрээр баяжуулсан тарагны судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Н.Болорцэцэг // Эрүүл хүнс-2016. Улсын э/ш онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- Х.7-10.
 • Концентрацитай сүүн хүчлийн исгэлэн хөрөнгөөр хөх тарианы талх үйлдвэрлэх технологийн судалгаа / Н.Өлиймаа, М.Пагамдулам, Р.Цэцэгмаа // Багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл. –УБ., 2017.- № 9/214.- Х.177-179.
 • Куарк нэрийн баяжуулсан зөөлөн бяслагны биохимийн шинж чанарын судалгаа. / Д.Отгонжаргал, Р.Цэцэгмаа// Хүнсний аюулгүй байдал. Оюутны э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. -УБ., 2017.- Х.114-118.
 • Үр тарианы ундаа үйлдвэрлэлд хэрэглэх түүхий эдийн судалгааны дүнгээс / Н.Янжмаа, Р.Цэцэгмаа // Багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.– УБ., 2017.- № 9/214.- Х.175-176.
 • Хүнсний ногоогоор баяжуулсан шар сүүний ундаа үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. // Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2017.- № 9/214.- Х.164-167.
 • Хөх далан хальс жимсний биохимийн шинж чанарын судалгаа / Н.Даваацэнд, Р.Цэцэгмаа // Манлайллын ач холбогдол. Э/ш онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.– Дархан-Уул, 2017.- Х.111-114.
 • Чацарганы шахдасаар баяжуулсан талхны биохимийн судалгаа / Д.Болортуяа, Р.Цэцэгмаа, Н.Болорцэцэг // Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2017.- № 9/214.- Х.171-174.
 • Зөөлөн бяслагны биохимийн шинж чанарын судалгаа // Хөдөө аж ахуйн инженерийн шинжлэх ухаан, технологи сэтгүүл.– УБ., 2018.- № 15(02).- Х.162-167.
 • Nutritional Compound of a Product Based on the Mongolian Oat // Green Development. International Research Conference Scientific Papers.– Darkhan-Uul, 2018.- Р.99-102.
 • Хулууны үрээр баяжуулсан хөх тарианы  талхны биохимийн шинж чанарын судалгаа /Ц. Мөнхтуяа, Р.Цэцэгмаа // Багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2018.- № 13/240.- Х.125-128.

Редакторласан, орчуулсан бүтээл

 • Хүнсээр дамжих халдвар тархвар судлал / Д.Ариунзаяа; Ред. Р.Цэцэгмаа.- Дархан-Уул, 2014.- 60х

Төсөл гэрээт ажил

 • Арвай зөөлөн чихэр үйлдвэрлэх арга. Технологийн заавар.– Дархан-Уул, 1988.- (Дарханы Хүнсний Комбинат)
 • Үзэмт хомбоо үйлдвэрлэх арга. Технологийн заавар.– Дархан-Уул, 1989.- (Дарханы Хүнсний Комбинат)
 • Янгир ирис үйлдвэрлэх арга. Технологийн заавар.– Дархан, 1989.- (Дарханы Хүнсний Комбинат)
 • Бор талх үйлдвэрлэх арга. Технологийн заавар. ТЗ 874:2011.- Дархан-Уул, 2011.– (Бүс нутгийн хүнс судлалын төв)
 • Үрт талх үйлдвэрлэх арга. Технологийн заавар. ТЗ 873:2011.- Дархан-Уул, 2011.– (Бүс нутгийн хүнс судлалын төв)
 • Холимог гурилын талх үйлдвэрлэх арга. Технологийн заавар. ТЗ 877:2011.- Дархан-Уул, 2011.– (Бүс нутгийн хүнс судлалын төв)
 • Сармистай бин  үйлдвэрлэх арга. Технологийн заавар. ТЗ 875:2011.- Дархан-Уул, 2011.– (Бүс нутгийн хүнс судлалын төв)
 • Энгийн булочка үйлдвэрлэх арга. Технологийн заавар. ТЗ 879:2011.- Дархан-Уул, 2011.– (Бүс нутгийн хүнс судлалын төв)
 • Хивэгтэй талх үйлдвэрлэх арга. Технологийн заавар. ТЗ 8748:2011.- Дархан-Уул, 2011.– (Бүс нутгийн хүнс судлалын төв)
 • Амтат булочка үйлдвэрлэх арга. Технологийн заавар. ТЗ 876:2011.- Дархан-Уул, 2011.– (Бүс нутгийн хүнс судлалын төв)