these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Хулгадай Жанчивдорж

Овог: Хулгадай
Нэр: Жанчивдорж
Албан тушаал: Дэд захирал
Э-Мэйл хаяг: janchiv@stda.edu.mn

Төгссөн сургууль:

2001-2005 онд ШУТИС-ийн ДаТС бакалавр,
2005-2007 онд ШУТИС-ийн ДаТС магистр,
2008-2013 онд БНСУ-ын Чонбүк Үндэсний Их Сургуулийг техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Эрдмийн зэрэг, цол: Доктор (Ph.D),

Судалгааны ажлын чиглэл: Өндөр бат бэхтэй бетон, өндөр бат бэхтэй бетоны галд тэсвэртэй шинж чанар, хаягдал материалыг бетонд ашиглах судалгаа

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв болон нэг сэдэвт бүтээл

Mechanical Properties and Fire-Performance of Reactive Powder Concrete (RPC) Using Ternary Pozzolanic Materials: Техникийн ухааны д-рын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: Хамгаалсан 2014.06.01.-БНСУ., 2014.-5,4х.,- (Чонжү хот Чонбүк Үндэсний Их Сургууль)

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 • Ган утас ашиглах боломжийн судалгаа / Х.Жанчивдорж, Д.Лхамнаран, Б.Дөлгөөн, Э.Энхдалай ба бус. // ШУТИС-ийн оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ., 2018.
 • Өөрөө нягтардаг, өндөр үзүүлэлттэй бетоны механик шинж чанарын судалгаа / Х.Жанчивдорж, Б.Отгончимэг // ДаТС-ийн багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- № 9.- Х.130-136. ISSN 1560-8794. (ШУТИС).
 • Ус шүүрүүлэгчтэй бетоны оновчтой найрлагын судалгаа / Х.Жанчивдорж, Г.Нанжид, О.Пүрэвдорж, С.Золжаргал // ШУТИС-ийн оюутны э/ ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ., 2017.- № 13.- Х.161-166.
 • Төмөрлөгийн үйлдвэрийн хаягдал шааргыг портландцементэд ашиглах боломжийн судалгаа / Д.Оюунбилэг, Х.Жанчивдорж // Бетон судлал олон улсын 15-р бага хурал.- Дархан-Уул, 2016.- Х.14-21.
 • Цэвэрлэх байгууламжийн хаягдлыг бетонд эрдэс нэмэлтээр ашиглах боломжийн судалгаа / Х.Жанчивдорж, Д.Оюунбилэг // Бетон судлал олон улсын 15-р бага хурал.- Дархан-Уул, 2016.- Х.30-43.
 • Гурвалсан пуццолан материалд суурилсан урвалжих идэвхтэй нунтаг бетоны бат бэх болон бичил бүтцийн судалгаа / Х.Жанчивдорж, Д.Оюунбилэг // ШУТИС-ийн профессор багш нарын э/ш-ний бүтээлийн жагсаалт.- УБ., 5/15/2015.- Х.33-43.
 • Mechanical Properties and Microstructure of Reactive Powder Concrete using Ternary Pozzolanic Materials at Elevated Temperature / Hyoung-seok So, Hong-seok Jang, Kh.Janchivdorj // KSCE Journal of Civil Engineering 1/21/2015.- P.1-8.
 • Найрлага болон арчилгааны төрлөөс нь хамаарсан гурвалсан пуццолан материалд суурилсан бетоны шинж чанарын судалгаа / Х.Жанчивдорж, Д.Оюунбилэг.- Дархан судлал, 2015.-Х.463-474.
 • Pozzolanicity of Calcined Sewage Sludge with Calcination and Fineness Conditions / Hyoung-Seok So, Seung-Young So, Kh.Janchivdorj // Journal of the Korea Concrete Institute.-2/2/2015.- P.65-73.
 • Эрдэс нэмэлт хольсон урвалжих идэвхтэй нунтаг бетоны шатаалтын температураас хамаарсан механик болон бичил бүтцийн судалгаа / Х.Жанчивдорж, Ч.Дэндэвдорж, Барилга архитектур корпораци, Барилга судлал өгүүллэгүүд.- УБ., 2015.- Х.81-86.
 • Гурвалсан пуццолан материалыг ашигласан урвалжих идэвхтэй нунтаг бетоны бат бөх ба бичил бүтэц // Бетоны олон улсын XIII бага хурал.- УБ., 5/23/2014.- Х.28-38.
 • Properties of Strength and Pore Structure of Reactive Powder Concrete Exposed to High Temperature / Hyoung-Seok So, Je-Bang Yi, Kh.Janchivdorj, and // АCI materials journal: 6/2/2014.- P.335-345.
 • Strength and Microstructure of Reactive Powder Concrete Using Ternary Pozzolanic Materials / Hyoung-seok So, Kh.Janchivdorj, Yi Je-Ban and / Journal of the Korea Institute of Building Construction.- Vol.13.- 12/6/2013.- P.48-57.
 • The mechanical properties of Reactive Powder Concrete using Ternary Pozzolanic Materials exposed to high Temperature // Journal of the architectural institute of korea: Vol. 13.- № 2. 10/2/2014.- P.68-71.
 • Influence of Mixtures and Curing Conditions on Strength and Microstructure of Reactive Powder Concrete Using Ternary Pozzolanic Materials / Kh.Janchivdorj, Choi, Seung-Hoon; So, Hyoung-Seok // Journal of the Korea Concrete Institute.- Vol.25,-№ 4. 4/25/2013.- Р.457-465.
 • Strength Development and Microstructure of Reactive Powder Concrete Containing Meta-kaolin / Seung-Young So, Je-Bang Yi // Journal of the architectural institute of korea.- Vol. 27.- № 12. 12/6/2011.- P.147-154.

Төсөл гэрээт ажил

 • Эх орны эрдэс түүхий эдээр өндөр үзүүлэлттэй бетон гарган авах технологийн судалгаа 2019 оны суурь судалгааны төсөл
 • Development of Ultra High Strength Reactive Powder Concrete (RPC) with Explosive Spalling Resistance.- БНСУ.,- 2013.
 • The reproduction and restoration of stone cultural properties by the artificial deterioration on the stone surface.- БНСУ.,- 2013-2011.
 • Noxiousness evaluation and characteristics of the emission gas from concrete and cement hydration.- БНСУ.,- 2011-2010 .