Сургалт явуулдаг хөтөлбөрүүд

Магистрын хөтөлбөрт хамрагдсанаар доор дурдсан мэргэжлүүдийг эзэмших боломжтой:

  • Боловсролын удирдлагын магистр
  • Боловсрол судлалын магистр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА, ҮНДСЭН ЗОРИЛГО:

СШУТэнхим нь Боловсролын судлалын магистрын хөтөлбөрийг олон улсын боловсролын салбарын өөрчлөлт, чиг хандлагыг тусган цоо шинэ арга барилаар боловсролын салбарын мэргэжилтэн бэлтгэхээр ажиллаж байна. Боловсролын удирдлагын хөтөлбөрийн зорилго нь боловсролын салбар, байгууллагын хэтийн төлөв, чиг хандлагыг тодорхойлох, сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг удирдах, төлөвлөх, зохион байгуулах, манлайлах, хянах чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх боловсрол судлал, удирдахуйн шинжлэх ухааны цогц мэдлэгтэй, судалгаа шинжилгээн дээр үндэслэн оновчтой шийдвэр гаргах чадвар бүхий, багаар ажиллах чадвартай, бүтээлч сэтгэлгээтэй, нийгмийн хариуцлагатай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.