Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ

МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ /МЭРГЭЖИЛ/
Сургалт явуулах хэлбэр
Бакалавр: /Өдрөөр 4 жил/
Магистр: /Өдрөөр 1.5-2 жил/

Багшлах бүрэлдэхүүн:

Салбарын эрхлэгч:
                       Доктор (Ph.D), дэд профессор Ч.Ганзориг

Ахлах багш:
                      Магистр З.Лачинцэрэн
                      Магистр Ц.Мөнхцэцэг
                      Магистр С.Саруулболд

Багш:

                      Магистр У.Эрдэнэболд
                      Магистр Ч.Алтантүрүү

Сургалтын мастер:
                   Магистр Б.Хурбаяр
                   Бакалавр Б.Батсайхан