Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ

Мэргэжлийн ур чадвар

 • Хот суурийн газрын гадна цэвэр, бохир усны шугам сүлжээг төлөвлөх, төсөллөх.
 • Бүх төрлийн барилга байгууламжийн доторх цэвэр, бохир усны шугам хоолойг төлөвлөх, төсөллөх мөн угсралт ашиглалтанд хяналт тавих.
 • Усан хангамж, ариутрах татуургын системийн хийц, элемент, тоног төхөөрөмжийн угсралт, ашиглалтанд хяналт тавих.
 • Цэвэр усан хангамж, бохир ус зайлуулах систем болон цэвэр, бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн горимийг тохируулах.
 • Инженерийн програм дээр ажиллах, мэргэжлийн гадаад хэлээр харьцах.
 • Харилцааны болон багаар ажиллах чадваруудыг тус тус эзэмшинэ.

Та энэ мэргэжлийг эзэмшсэнээр дараах салбарт ажиллах боломжтой

 • Ус сувгийн байгууллагад инженер
 • Дулааны шугам сүлжээний байгууллагад инженер
 • Орон сууц ашиглалтын байгууллагад инженер
 • Барилга угсралтын компанид сантехникийн угсралтын инженер
 • Барилгын зураг төслийн байгууллагад зураг төслийн инженер
 • Үйлдвэрийн газруудад сантехникийн инженер
 • Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сантехникийн мэргэжлийн багш
 • Их дээд сургуульд мэргэжлийн багш /магистр хамгаална/
 • Салбарын төрийн байгууллагад мэргэжилтэн зэрэг чиглэлээр ажиллана.

Багшлах боловсон хүчин

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч хамт олны хувьд олон жилийн туршлагатай, багаар ажиллах чадвар, эрдмийн потенциал өндөртэй хамт олон болж төлөвшиж чадсан. Бакалаврын сургалт эрхлэх нийтлэг журмын шаардлагыг бүрэн хангаж Доктор дэд профессор 1, ахлах багш 1 /магистр/,  багш /магистр/ 4 гэсэн нийт үндсэн мэргэжлийн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй, бусад мэргэжлийн суурь, ерөнхий эрдмийн багш нартайгаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Салбарын эрхлэгч:
                                         Доктор (Ph.D), дэд профессор Ж.Амгалан

Салбарын профессор: 

                                         Доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Оюунбилэг
                                         Доктор (Ph.D) Х.Жанчивдорж
Ахлах багш:
                                         Магистр Н.Шаравжамц
                                         Магистр Б.Отгончимэг
                                         Магистр Х.Анхбаяр
                                         Магистр  Ч.Бямбацэрэн
Багш:
                                        Магистр  Б.Сэлэнгэ
                                        Магистр  Н.Эрдэнэбаяр
                                        Магистр  Б.Уянга  
                                        Магистр М.Атарцэцэг
                                        Магистр Б.Басбиш