Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Халаалт агаар сэлгэлтийн инженер

Мэргэжлийн ур чадвар

 • Барилгын дулааны болон агаарын горимыг тодорхойлох, тохируулах.
 • Барилгын халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционерийн системийн тооцоо хийх, зураг төсөл зохиох.
 • Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционерийн системийн хийц, элемент, тоног төхөөрөмжийн угсралт хийх болон ашиглалтыг зохион байгуулах, үнэлгээ өгөх.
 • Барилга байгууламжийн гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээний тооцоо хийх болон ашиглалт, засвар, угсралтыг гүйцэтгэх.
 • Инженерийн програм дээр ажиллах, мэргэжлийн гадаад хэлээр харьцах.
 • Харилцааны болон багаар ажиллах чадваруудыг тус тус эзэмшинэ.

Та энэ мэргэжлийг эзэмшсэнээр дараах салбарт ажиллах боломжтой

 • Төрийн захиргааны байгууллагад инженерийн шугам сүлжээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн.
 • Барилга угсралтын байгууллагад халаалт, агаар сэлгэлт, сантехникийн инженер.
 • Барилгын зураг төслийн байгууллагад халаалт, агаар сэлгэлтийн зургийн инженер.
 • Дулааны шугам сүлжээний байгууллагад угсралт, ашиглалтын инженер.(хот, бүх аймгийн төвүүдэд)
 • Ус сувгийн байгууллагад угсралт, ашиглалтын инженер. (хот, бүх аймгийн төвүүдэд)
 • Орон сууц ашиглалтын байгууллагад угсралт, ашиглалтын инженер.
 • Бүх үйлдвэр, аж ахуй, албан газрын сантехникийн инженер.
 • Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн төвд багш
 • Мэргэжлийн болон Их дээд сургуульд мэргэжлийн багш зэрэг чиглэлээр ажиллана.

Багшлах боловсон хүчин

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч хамт олны хувьд олон жилийн туршлагатай, багаар ажиллах чадвар, эрдмийн потенциал өндөртэй хамт олон болж төлөвшиж чадсан. Бакалаврын сургалт эрхлэх нийтлэг журмын шаардлагыг бүрэн хангаж Доктор дэд профессор 1, ахлах багш 1 /магистр/,  багш /магистр/ 4 гэсэн нийт үндсэн мэргэжлийн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй, бусад мэргэжлийн суурь, ерөнхий эрдмийн багш нартайгаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Салбарын эрхлэгч:
                                         Доктор (Ph.D), дэд профессор Ж.Амгалан

Салбарын профессор: 

                                        Доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Оюунбилэг
                                          Доктор (Ph.D) Х.Жанчивдорж
Ахлах багш:
                                         Магистр  Ч.Бямбацэрэн
                                         Магистр Н.Шаравжамц
                                         Магистр Б.Отгончимэг
                                         Магистр Х.Анхбаяр

Багш:
                                         Магистр  Б.Сэлэнгэ
                                         Магистр  Н.Эрдэнэбаяр
                                         Магистр  Б.Уянга
                                         Магистр М.Атарцэцэг
                                         Магистр Б.Басбиш