Иргэний ба үйлдвэрийн барилга инженер

Мэргэжлийн ур чадвар

Олон улсын жишгийн түвшинд барилгын бүх төрлийн зураг төсөл боловсруулах, барилга барих технологи эзэмшиж бүтээц, эдлэлийг төсллөх, барилга үйлдвэрлэлийн технологи төлөвлөлт зохион байгуулалт, чанар стандартын норм дүрэм шинээр боловсруулах, зураг төслийн ажлыг автоматжуулах болон менежментийн ухааны мэдлэг, зохион байгуулах ур чадвар эзэмшинэ.

Та энэ мэргэжлийг эзэмшсэнээр дараах салбарт ажиллах боломжтой

  • Барилга, хот байгуулалтын яам
  • Барилга угсралтын компанид талбайн инженер, даамал, ерөнхий инженер
  • Барилгын зураг төслийн компанид инженер
  • Хот, аймаг, сум дүүргийн мэргэжлийн хяналтын газарт улсын байцаагч
  • Хот, аймаг, сум дүүргийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт мэргэжилтэн,
  • Хот, аймаг, сум дүүргийн барилга захиалагчийн алба, худалдан авах газарт мэргэжилтэн
  • Их, дээд сургууль, МСҮТ, эрдэм шинжилгээний байгууллагад багш, судлаач, мэргэжилтэн
  • Бусад яам тамгын газрын барилга хариуцсан мэргэжилтэн /төмөр зам, барилгын цэргийн анги гэх мэт/
  • Олон улс болон дотоодын төслийн багт мэргэжилтэн
  • Барилгын угсралтын компанид ХАБЭА инженер

Багшлах боловсон хүчин

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч хамт олны хувьд олон жилийн туршлагатай, багаар ажиллах чадвар, эрдмийн потенциал өндөртэй хамт олон болж төлөвшиж чадсан. Бакалаврын сургалт эрхлэх нийтлэг журмын шаардлагыг бүрэн хангаж 4 доктор /2 профессор, 2 дэд профессор/, 4 ахлах багш /магистр/, 2 багш /магистр/, 2 сургалтын мастер /магистр/ гэсэн нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Салбарын эрхлэгч:
                                         Доктор (Ph.D), дэд профессор Ж.Амгалан

Зочин профессорууд:
                                        Доктор (Ph.D), профессор Ч.Дэндэвдорж
                                        Доктор (Ph.D), профессор С.Цэвэл

Салбарын профессор: 

                                        Доктор (Ph.D), дэд профессор Ц.Батбаатар
                                         Доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Оюунбилэг
                                         Доктор (Ph.D) Х.Жанчивдорж
Ахлах багш:
                                         Магистр Н.Шаравжамц
                                         Магистр Б.Отгончимэг
                                         Магистр Х.Анхбаяр
Багш:
                                         Магистр М.Атарцэцэг
                                         Магистр Ч.Дашдаваа
                                         Магистр Б.Басбиш
                                         Магистр С.Ууганбаяр
                                         Магистр Н. Одонтуяа

Сургалтын мастер:
                                         Магистр Д.Энхтүвшин
                                         Магистр Ш.Хишигжаргал
                                         Магистр Н. Оргилсайхан