Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Н.Шаравжамц

Овог: Нацаг
Нэр: Шаравжамц
Албан тушаал: Ахлах багш
Э-майл хаяг: s_sharav@yahoo.com

Төгссөн сургууль:

1986-1991 он ПДС бакалавр,
1996-1997 ШУТИС-ийн ДаТС магистр,
2006-2008 он ШУТИС-ийн БИАС магистр,

Эрдмийн зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны ажлын чиглэл: Барилгын бүтээц эдлэлийн механик шинж чанар

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

  • Нөлөөний шугам: Гарын авлага / Ред.Ч.Дорлигсүрэн.- Дархан-Уул,  2011.- 65х.
  • Хүчний арга: Гарын авлага / Ред.Ч.Дорлигсүрэн.- Дархан-Уул, 2012.- 54х.
  • Шилжилтийн арга: Гарын авлага / Ред.Ч.Дорлигсүрэн.- Дархан-Уул, 2012.- 56х.
  • Хоолойн зузаан хэмжигч хэт авианы багаж: Гарын авлага / Ред. Ч.Дэндэвдорж.- Дархан.-Уул, 2015.- 36х.

Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл

  • Бетоны бат бэхэд цементийн төрөл ба цаг уурын нөлөө / Н.Шаравжамц, Э.Мөнгөн, С.Чинбаяр // ДаТС-ийн Багш оюутны э/ш-ний хурал: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2012.- № 3/36.- Х.45-50.
  • Бетоны бүтэц бүрдэлтэд цаг уурын нөлөөлөл // ДаТС-ийн багш нарын э/ш-ний хурал: ДаТС-ийн э/ш-ний бичиг-II.- Дархан-Уул, 2012.- № 01.- Х.3-1-39.
  • Бетоны бүтэц бүрдэлтэд хасах температурын нөлөөг судалсан зарим үр дүн / Н.Шаравжамц, Б.Өнөрдэлгэр // ДаТС-ийн Багш оюутны э/ш-ний хурал: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.-УБ., 2013.- № 3/139.- Х.74-77.
  • Монгол гэрийг угсармал сендвичэн хавтангаар барих боломж // Багш нарын э/ш-ний хурал: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн э/ш-ний хурлын эмхэтгэл. УБ., 2016.- № 10/193.- Х.32-40.
  • Хаягдал шилийг бетонд нарийн дүүргэгчээр ашиглах боломжийн судалгаа // ДаТС-ийн багш нарын э/ш-ний хурал: Багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2018.- № 13/240.- Х.129-133.