Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Ч.Бямбацэрэн

Овог: Чилхаажав
Нэр: Бямбацэрэн
Албан тушаал: Ус хангамж, ус цэвэрлэгээний мэргэжлийн багш
Э-майл хаяг: chbyambatseren@stda.edu.mn
Эрдмийн зэрэг, цол: Магистр

Төгссөн сургууль: 

1984-1989 он ПДС  бакалавр,
1996-1998 МУТИС магистр,

Судалгааны ажлын чиглэл: Бохир усны цэвэрлэгээ

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

 • Сантехникийн тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын аргачилсан заавар / Ч.Бямбацэрэн; Ред. Ж.Амгалан.- Дархан-Уул: 2012.- 27х.
 • Орос-Монгол толь / Ч.Бямбацэрэн, Х.Золзаяа; Ред. Л.Баясгалан; – Дархан-Уул: 2014.- 89х.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 • Гэр хорооллын усан хангамжийн судалгаа / Ч.Бямбацэрэн, С.Цоож // ДаТС-ийн э/ш-ний бичиг II.- Дархан-Уул, 2012.
 • Дархан-Уул аймаг дах Технологийн Сургуулийн оюутны байрны ус хэрэглээний судалгаа / Ч.Бямбацэрэн, Б.Уянга // ДаТС-ийн багш оюутны э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.– Дархан-Уул, 2013.- № 3/139.- ISSN 1560-8794.
 • Нэр томьёоны орчуулгын зарим асуудалд / Х.Золзаяа, Ч.Бямбацэрэн // ДаТС-йн багш оюутны э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, -2013. -ISSN 1560-8794.
 • Ахуйн бохир усыг хөрсөөр цэвэрлэсэн туршилтын судалгааны үр дүн / Ч.Бямбацэрэн, Н.Эрдэнэбаяр // ДаТС-ийн багш оюутны э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- ISSN 1560-8794.
 • Олон нийтийн барилгад саарал усыг ашиглах боломжийн судалгаа / Б.Гэрэлмаа, Ч.Бямбацэрэн // ДаТС-ийн багш оюутны э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- № 7/154. -ISSN 1560-8794.
 • Ногоон байгууламжийн усалгаанд саарал ус ашиглах боломжийн судалгаа / Ч.Бямбацэрэн, Б.Уянга, Б.Гэрэлмаа, // ДаТС-ийн багш оюутны э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, -2015.- № 02/164.- ISSN 1560-8794.
 • Дархан сумын ус хангамжийн системийн төв дамжуулах шугамын даралт тодорхойлох судалгаа / Ч.Бямбацэрэн, Б,Уянга, // ДаТС-ийн багш оюутны э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- № 10/193.- ISSN 1560-8794.
 • СД-800/32 маркын насосны эрчим хүчний хэрэглээг тодорхойлох горимын судалгаа / Ч.Бямбацэрэн, Б,Уянга // ДаТС-ийн багш оюутны э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- № 9/214.- ISSN 1560-8794.
 • Машин угаалгын газрын ус хэрэглээ, хаягдаж байгаа бохир усыг цэвэрлэх боломжийн судалгаа / Ч.Бямбацэрэн, Д.Отгонжаргал // ДаТС-ийн багш оюутны э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2018.- № 13/240.– ISВN-978-99978-57-53-8.