Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

М.Атарцэцэг

Овог: Магнай
Нэр: Атарцэцэг
Албан тушаал: Технологийн салбарын багш
Э-майл хаяг: ataraam2000@yahoo.com

Төгссөн сургууль:

1997-2001 онд ШУТИС-ийн ДаТС бакалавр,
2001-2003 онд ШУТИС-ийн ДаТС магистр

Эрдмийн зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны ажлын чиглэл: Сийрэг хөнгөн дүүргэгчийн судалгаа

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

 • Галд тэсвэртэй материал: Сурах бичиг / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг.- Дархан-Уул: 2013.-201х.
 • Материал үйлдвэрлэлийн зуух хатаагуур хичээлийн лабораторийн заавар: Гарын авлага.-Дархан-Уул, 2015.- 29х.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 • Керамик биетийн гадаргуу дээрх паалангийн хайлшийн тархалт / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан // ШУТИС-ийн э/ш- бичиг.- УБ.: 2009.- 2/42.- Х.35-37.
 • Some Results of Producing Clay Covered Lightweight Aggregate / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан, Д.Оюунбилэг // Хүрэл тогоот: Залуу эрдэмтэн, судлаачдын э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2010.- P.136-140.
 • Хаягдал хроммагнезитан тоосгон нэмэлттэй портландцементийн шинж чанарын судалгаа // Бетоны Олон улсын XIII бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- Х.89-95.
 • Зохиомол сийрэг дүүргэгчтэй хөнгөн бетоны шинж чанарын судалгаа / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан // Дархан судлал-2015 Дархан хотын хөгжлийн стратеги II: Э/ш, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- Х.383-393.
 • Хайламтгай шавар бүрхүүлтэй керамзит үйлдвэрлэх технологийн горимын судалгаа / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан // ШУТИС-ийн Профессор багш нарын э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- Х.38-45.
 • Шаврын хайлшан бүрхүүлтэй керамзит дүүргэгчийн бүтэц бүрэлдэлтийн онцлог / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан // Бетоны Олон улсын XIV бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2015.- Х.86-92.6
 • Керамзитан дүүргэгчтэй сийрэгжүүлсэн бетоны бүтцийн онцлог / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан // Дарханы ИДМСК-ийн э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- Х.36-44.
 • Керамзитэн дүүргэгчтэй, сийрэгжүүлсэн бетоны бүтцийн онцлог / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан // Бетоны Олон Улсын XV бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2016.- Х.54-57.
 • Керамзитэн дүүргэгчтэй, сийрэгжүүлсэн бетоны бүтцийн онцлог / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан // ДаТС-ийн Багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2016.- №10/193.- Х.86-92. (ШУТИС)
 • Structure formation of expanded clay pellets at the lower temperature / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан, Д.Оюунбилэг // IFOST 2016 The 11th International Forum on Strategic Technology, 2016.
 • Том нүх сүвтэй керамзитийн фазын найрлагын судалгаа / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан // ДаТС-ийн Багш нарын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- Х.56-57. (ШУТИС)
 • Том нүх сүвтэй керамзитийн шинж чанарын судалгаа / М.Атарцэцэг, Ж.Амгалан // Дарханы ИДМСК-ийн э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- Х.16-18.