Day

12 сар 6, 2019

“БАГШЛАХ АЖЛЫН АРГА ЗҮЙ – I ” СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА

ДаТС-ийн захиргаа, сургалтын алба, СШУТ–ээс МУБИС-ийн Сэтгэлзүйн үйлчилгээний төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Багшлах ажлын арга зүй-I” сургалт 2019 оны 11-р сарын 30-нд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг сургалт нь  “Үр дүнд суурилсан боловсрол” Үндэсний хөтөлбөрийн “Дээд боловсролын салбарын профессор, багш нарын мэргэжлийн болон заах арга зүйн чадамжийг дээшлүүлэх” 3-р зорилтын хүрээнд онол арга зүйн мэдлэг эзэмших, […]