“БАГШЛАХ АЖЛЫН АРГА ЗҮЙ – I ” СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА

ДаТС-ийн захиргаа, сургалтын алба, СШУТ–ээс МУБИС-ийн Сэтгэлзүйн үйлчилгээний төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Багшлах ажлын арга зүй-I” сургалт 2019 оны 11-р сарын 30-нд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг сургалт нь  “Үр дүнд суурилсан боловсрол” Үндэсний хөтөлбөрийн “Дээд боловсролын салбарын профессор, багш нарын мэргэжлийн болон заах арга зүйн чадамжийг дээшлүүлэх” 3-р зорилтын хүрээнд онол арга зүйн мэдлэг эзэмших, багш бие хүний имидж,  сургалтын сэтгэл зүй, суралцагчдын хувийн онцлогийг харгалзан сургалтыг төлөвлөх, зохион байгуулах, ур чадвараа хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн. Сургалтанд ДаТС-ийн удирдлагууд, багш нар, сургалтын мастерууд, сургалтын албаны ажилтан, номын санч нар хамрагдсан бөгөөд асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг хэлбэрээр явагдаж үр дүнтэй, өгөөжтэй сургалт болсныг сургалтанд оролцогчид илэрхийлж байлаа. 

Цаашид энэ сургалт “Багшлах ажлын арга зүй-II”-р үргэлжлэх болно.

Сургуулийн захиргаа

]]>