Day

3 сар 10, 2020

МЭДЭЭЛЭЛ

Коронавирусын шинэ нөхцөл байдал үүссэн, Монгол улсад сэжигтэй тохиолдол илэрсэнтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүрэг өглөө. Үүнд: Сургуулийн...