МЭДЭЭЛЭЛ

Коронавирусын шинэ нөхцөл байдал үүссэн, Монгол улсад сэжигтэй тохиолдол илэрсэнтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүрэг өглөө. Үүнд:

  1. Сургуулийн хэмжээнд 2020 оны 3-р сарын 16 хүртэл хөдөлгөөнийг эрс хязгаарлах
  2. Профессор багш нар гэрээсээ цахим сургалтын ажлаа үргэлжлүүлж, сургууль руу онцын шаардлагагүй бол ирэхгүй байх
  3. Ажилтан, ажилчдыг ээлжээр ажиллуулахаар хувиарлалт хийх
  4. Хичээлийн болон оюутны байр руу гадны хүмүүс огт нэвтрүүлэхгүй байх
  5. Харуул, хамгаалалтын албаныхан, хариуцлагатай жижүүрүүд сургуульд ирэх автомашины хөдөлгөөнийг хязгаарлах, багасгах, амны хаалтгүй багш, ажилчдыг нэвтрүүлэхгүй байх
  6. Дээрх нөхцөл байдал үүссэнтэй холбоотойгоор жижүүр багш нар хуваарийн дагуу жижүүрийн үүргээ хариуцлагатай биелүүлж ажиллах
  7. Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабын бүрэлдэхүүн гэнэтийн ажиллагаанд бэлэн байх

Сургуулийн Захиргаа

Leave a Reply