МЭДЭГДЭЛ

Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрийг үндэслэн ШУТИС-ийн бүх шатны  сургалтын үйл ажиллагааг 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл цахимаар үргэлжлүүлэн явуулах  болсныг нийт  профессор багш, ажилтнууд, оюутан суралцагчдад мэдэгдэж байна.

2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс  2020 оны 03 дугаар сарын 30 хүртэл хугацаанд нийт профессор багш нар тухайн хичээлийг судалж буй  оюутнууддаа лекц, семинар, бие даалтын даалгаврын материалуудыг цахимаар  хүргэж, заавар зөвлөгөө өгч  сургалтыг тасралтгүй үргэлжлүүлэн явуулахыг мэдэгдэж байна.  

Сургуулийн захиргаа

Leave a Reply